PLGBC Green Building Awards przyznane!

Nagrody PLGBC Green Building Awards oraz związany z nimi konkurs, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku, mają na celu promocję nowoczesnych rozwiązań ekologicznych w budownictwie.

Zgłaszane do konkursu projekty oraz zrealizowane budynki, pokazują jednocześnie najnowsze trendy we współczesnej architekturze oraz są świadectwem nowych wymogów stawianych budynkom i ich wnętrzom przez ich użytkowników.

Dla inwestorów oraz projektantów, nagrody PLGBC Green Building Awards mają być wyróżnieniem ich wkładu w rozwój budownictwa zielonego w Polsce oraz wsparciem ich działań marketingowych.

PLGBC GREEN BUILDING AWARDS 2012 wręczone

1.Najlepszy ekologiczny budynek z pre-certyfikatem

(LEED, DGNB, BREEAM Interim Stage)

2. Najlepszy zrealizowany ekologiczny budynek bez certyfikacji

3.Najlepszy ekologiczny projekt

4. Najlepszy ekologiczny projekt studencki

Nagroda pieniężna ufundowana przez firmę: visio | architects and consultants

5. Najlepsza inicjatywa proekologiczna w firmie

Zaangażowanie w budownictwo ekologiczne

6.„Green” Developer of the Year

UBM Polska Sp. z o.o. www.ubm.pl

7.„Green” Architect of the Year

8. „Green” Product of the Year

Tegoroczne Jury:

  • Jarosław Witek – ARUP
  • Cezary Kopij – NEINVER
  • Marek Kuryłowicz – Kuryłowicz & Associates
  • Maciej Ryba – Biuro Projektów Kazimierski i Ryba
  • dr inż. Piotr Bartkiewicz – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. arch.Wacław Celadyn – Politechnika Krakowska
  • dr Aleksandra Witeczek – Politechnika Śląska

Ogólne warunki konkursowe :

Konkurs na najlepsze zrealizowane budynki z certyfikatem LEED lub BREEAM, na najlepsze ekologiczne budynki bez certyfikacji, konkurs na „zielone wnętrze” oraz konkurs na najlepsze ekologiczne projekty, jest trzecią edycją organizowaną przez PLGBC. Jego zadaniem jest szczególne wyróżnienie obiektów budowlanych oraz wnętrz, które wnoszą nadrzędne wartości w dziedzinie budownictwa zrównoważonego – jednoczenie dbając o ciekawą formę architektoniczną, stanowiąc godny naśladowania przykład projektowania, wykonywania oraz użytkowania budynków.

Konkurs obejmuje wyłącznie budynki oraz projekty znajdujące się na terytorium Polski.

Dodatkowo PLGBC wręczy nagrody w kategoriach:

„Green” Developer of the year, „Green” Architect of the year „Green” Product of the year wyróżniając w ten sposób osoby oraz podmioty gospodarcze, które swoim działaniem przyczyniły się w szczególny sposób do rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Kategoria 1 – Najlepszy zrealizowany ekologiczny budynek z certyfikatem LEED

W tej kategorii mogły startować zrealizowane w ostatnim roku obiekty, które posiadają certyfikat LEED. W wypadku zgłoszenia budynku należy oprócz wymaganych informacji graficznych (wizualizacja, zdjecie) załączyć także informację o poziomie osiągniętego certyfikatu LEED oraz krótką informację o zastosowanych rozwiązaniach i zdobytych punktach w poszczególnych kategoriach certyfikacji.

Kategoria 2 – Najlepszy zrealizowany ekologiczny budynek z certyfikatem BREEAM

W tej kategorii mogły startować zrealizowane w ostatnim roku obiekty, które posiadają certyfikat BREEAM. Wraz ze zgłoszeniem budynku do konkursu należy oprócz wymaganych informacji graficznych (wizualizacja, zdjecie) załączyć informację o poziomie osiągniętego certyfikatu BREEAM oraz krótką informację o o zastosowanych rozwiązaniach i zdobytych punktach w poszczególnych kategoriach certyfikacji.

Kategoria 3 – Najlepszy ekologiczny budynek z pre-certyfikatem (LEED, DGNB)

W tej kategorii mogły startować obiekty, które posiadają pre-certyfikację LEED lub DGNB.

Kategoria 4 – Najlepszy zrealizowany ekologiczny budynek bez certyfikacji

W tej kategorii mogły startować obiekty ubiegające się dopiero o certyfikat bądź też budynki które nie będą certyfikowane lecz posiadające szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno architektonicznym jak i zrównoważonego rozwoju. Wraz ze zgłoszeniem budynku do konkursu należało oprócz wymaganych informacji graficznych (wizualizacja, zdjęcie) załączyć krótką informację o zastosowanych rozwiązaniach proekologicznych oraz ewentualnie inne informacje, które pomogły ocenić wartość proekologiczną obiektu.

Kategoria 5 – Najlepsze zrealizowane ekologiczne wnętrze  (bez certyfikacji)

W tej kategorii mogły startować wnętrza ubiegające się dopiero o certyfikację, bądź też posiadające szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno designerskim jak i zrównoważonego rozwoju.

Kategoria 6 – Najlepszy ekologiczny projekt

Do tej kategorii mogły być zgłaszane niezrealizowane jeszcze projekty (lub projekty ideowe, nieprzewidziane do realizacji), wykonane na przestrzeni ostatniego roku. W tej kategorii mogli startować profesjonaliści.

Kategoria 7 – Najlepszy ekologiczny projekt studencki

Do tej kategorii mogły być zgłaszane projekty studenckie (wykonywane w ramach studiów bądź też w ramach innych aktywności studenckiej) wykonane na przestrzeni ostatniego roku przez studentów lub zespoły tworzone przez studentów. W tej kategorii mogli startować wyłącznie studenci.

DLA TEJ KATEGORII ZOSTAŁA UFUNDOWANA PRZEZ FIRMĘ VISIO architects and consulatants DODATKOWA NAGRODA PIENIĘŻNA WYSOKOŚCI 1000 PLN

Kategoria 8 – Najlepsza inicjatywa proekologiczna w firmie – zaangażowanie w budownictwo ekologiczne

Do powyższej kategorii mogły być zgłaszane różnego rodzaju inicjatywy proekologiczne, mające na celu poprawę jakości pracy lub jakość przestrzeni, a także inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej.

Kategoria 9 i 10 – „Green” Developer of the Year oraz „Green” Architect of the Year

Kategoria ma służyć wyróżnieniu deweloperów oraz projektantów, których podjęte w ostatnim roku działania inwestycyjne oraz projektowe w szczególny sposób zasługują na wyróżnienie.

Kategoria 11 – „Green” Product of the year

Do tej kategorii mogły być zgłaszane nowe produkty związane z szeroko pojętym budownictwem bądź też zielone technologie, które zasługują na szczególną uwagę.

Dodatkowe informacje (ogłoszone przed konkursem i rozdaniem nagród):

Konkurs jest ogólnodostępny – podzielony na część dla profesjonalistów oraz studentów.

Konkurs obejmuje budynki projektowane i zrealizowane na terenie Polski.

Konkurs nie wymaga żadnych opłat wstępnych czy też wcześniejszej REJESTRACJI !

Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą publicznie ogłoszeni podczas uroczystej wieczornej Gali PLGBC, która odbędzie się w ramach PLGBC Symposium, w dniu 9 października 2012r. w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Zwycięzcy otrzymają dyplomy uznania oraz statuetki „PLGBC Green Building Awards”.

Zwycięskie prace będą umieszczone na stronie internetowej PLGBC, opublikowane w newsletterze PLGBC oraz w publikacjach Patronów Medialnych. Najciekawsze plansze będą także wystawione podczas PLGBC Sympozjum, Expo i Gala.

Poniżej link do informacji na temat prac konkursowych nagrodzonych w ubiegłym roku  https://www.plgbc.org.pl/konkurs-2011.html

Terminy:

Zgłoszenia budynków w poszczególnych kategoriach (kategorie 1 – 5) oraz zgłoszenia projektów (kategorie 6 i 7) należy dokonać do 8. października 2012 r. w formie elektronicznej – przesyłając część graficzną i opisową w formacie PDF, na adres mailowy podany poniżej.

Wraz ze zgłoszeniem należy podać informację o kategorii, w której budynek startuje. Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne.

Prace w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres: PLGBCcompetition@gmail.com (większe pliki) i biuro@plgbc.org.pl (zgłoszenia i pytania).

Oprócz przesłania prac w formie elektronicznej opisanej powyżej, prace muszą być wydrukowane i trwale przymocowane do płyty piankowej o grubości min. 5mm i wymiarach formatu B2 50x70cm (za wyjątkiem prac studenckich – gdzie dopuszcza się format A3). Tak przygotowane plansze konkursowe należy przesyłać w formie wydrukowanej na adres biura PLGBC w Krakowie (PLGBC, Budynek Quattro A, al. Gen. Bora Komorowskiego 25a/7, 31-476 Kraków).

Prace, które nie dotrą na wskazany adres do 4 października 2012r., nie będą brały udziału w tegorocznej edycji konkursu.

Format prac – zgłoszeń do konkursu :

Zgłoszenia dot. zrealizowanych obiektów (zgłoszenia w kategorii 1, 2, 3, 4, 5) oraz zgłoszenia ekologicznych projektów (zgłoszenia w kategorii 6 i 7)  należy dokonać przygotowując plansze prezentujące obiekt o formacie B2 (70x50cm w układzie poziomym) oraz krótki opis obiektu. Zgłoszenia  powinny zawierać od 1 do 3 plansz plus opis. Dodatkowo wraz z wydrukowaną pracą należy dostarczyć płytę CD z pracami w formacie PDF, 300dpi – (wyjątek stanowić będzie siódma kategoria konkursowa – projekt studencki – gdzie dopuszcza się zastosowanie formatu A3).

Zawartość prac konkursowych :

Prace powinny zawierać minimalnie jeden rzut założenia, oraz wizualizację lub zdjęcie ilustrujące koncept. Forma graficzna jest dowolna. W pracy należy podkreślić aspekty związane z rozwojem zrównoważonym (dotyczące usytuowania, zagospodarowania terenu, oszczędności wody oraz energii, jakości powietrza wewnątrz obiektu, zdrowych materiałów, niskiego nakładu energii pierwotnej, minimalizacji użycia surowców pierwotnych, LCA, projektowania zintegrowanego, etc). W przypadku obiektów nie ubiegających się o certyfikację wielokryterialną LEED, BREEAM lub DGNB (czy też inną) przedstawienie tzw. Green Checklist lub Scorecard – będzie dodatkowym atutem..

Dla obiektów certyfikowanych lub ubiegających się o certyfikację wielokryterialną przedstawienie tzw. Green Checklist lub Scorecard jest obowiązkowe.

Prace będą oceniane zarówno pod względem walorów architektonicznych, estetycznych jak i walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym. Pod uwagę brane będą również wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

PLGBC zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody w jednej lub więcej kategorii, jeśli nadesłane projekty nie będą spełniać wymogów budownictwa zrównoważonego.