PLGBC Green Building Awards przyznane!

Ideą konkursu i przyznawanych w nim PLGBC Green Building Awards jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla ekologicznego budownictwa. Pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku. W 2015 roku odbędzie się 4. edycja tego konkursu.

Jury ocenia zarówno najnowsze trendy architektoniczne wprowadzone w zgłaszanych do konkursu projektach oraz zrealizowanych budynkach, jak i ich adaptację do krajowych i światowych wymagań środowiskowych, stawianych przez świadomych użytkowników.

Dla inwestorów oraz projektantów, nagrody  PLGBC Green Building Awards mają być wyróżnieniem ich wkładu w rozwój budownictwa zielonego w Polsce oraz wsparciem ich działań marketingowych.

PLGBC Green Building Awards

Zwycięzcy i wyróżnieni edycji 2015

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że spośród 42 zgłoszeń nadesłanych łącznie do czterech kategorii Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, mgr inż. arch. Jacek Ewý, Peter Maitland FRICS, dr inż. arch. Aleksandra Witeczek i mgr inż. Jarosław Witek, wyłoniła następujących Laureatów:

 • Kategoria I Najlepszy zrealizowany certyfikowany budynek ekologiczny
  Alchemia I
  Projektant: APA Wojciechowski Sp. z o.o.
  Inwestor: Torus Sp. z o.o. Sp. k.
  Wyróżnienie: Olivia Four
  Projektant: BJK Architekci Sp. z o.o.
  Inwestor: Olivia Business Centre
 • Kategoria II Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny bez certyfikatu
  Laboratorium Architektury Energooszczędnej Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej
  Projektant: Adam Turecki (koncepcja i idea projektu) i Andrzej Rydzewski (dokumentacja projektowa)
  Inwestor: Politechnika Białostocka
  Wyróżnienie: Budujemy Dom
  Projektant: Budujemy Dom i MECH.Build
  Inwestor: finansowanie społeczne (crowdfunding)
 • Kategoria III Najlepszy projekt ekologiczny
  Alchemia II
  Projektant: APA Wojciechowski Sp. z o.o.
  Wyróżnienie: Balkon Walk-On
  Projektant: Zalewski Architecture Group
  Najlepszy studencki projekt ekologiczny
  Problem niezależności energetycznej w architekturze. Obiekt centro-twórczy w Konstancinie-Jeziornie wykorzystujący energię odnawialną
  Projektant: Róża Wypych
  Wyróżnienie: Główna Biblioteka Publiczna dzielnicy Białołęka
  Projektant: Klaudia Jaskuła
 • Kategoria IV Green Product of the Year
  STEICO LVL
  STEICO CEE Sp. z o.o.
  Wyróżnienie: ActivPure Kaseton
  Activtek Sp. z o.o.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za tak liczne zgłoszenia i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

Ogólne warunki konkursowe

 • Konkurs jest ogólnodostępny
 • Konkurs obejmuje budynki projektowane i zrealizowane na terenie Polski
 • Konkurs nie wymaga żadnych opłat wstępnych czy też wcześniejszej REJESTRACJI!

Prace będą oceniane zarówno pod względem walorów architektonicznych, estetycznych jak i walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym. Pod uwagę brane będą również wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą publicznie ogłoszeni 6 października 2015 r. podczas PLGBC Green Building Symposium 2015 oraz otrzymają dyplomy uznania i statuetki „PLGBC Green Building Awards”.
Zwycięskie prace będą przedstawione podczas PLGBC Green Building Symposium 2015, umieszczone na stronie internetowej PLGBC, opublikowane w newsletterze PLGBC oraz w publikacjach Patronów Medialnych.

Terminy

Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej – przesyłając część graficzną i opisową w formacie PDF mailem lub pocztą na płycie CD.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 września 2015.
Adres mailowy do zgłoszeń: mszczepanik@plgbc.org.pl
Adres pocztowy do zgłoszeń: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18c/2-11A.

Na podstawie nadesłanych prac Jury wyłoni nagrodzone zgłoszenia, które należy uzupełnić o plansze na sztywnym podkładzie piankowym, format 50×70 cm (układ dowolny), w celu wystawienia ich podczas konferencji 6 października 2015.

Wymagania konkursowe

Kategoria 1 – Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny certyfikowany

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w ostatnich 2 latach obiekty, które posiadają certyfikat BREEAM bądź LEED.

Wymagania:

 • minimalnie jeden rzut założenia oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna
 • przedstawienie tzw. Green Checklist lub Scorecard
 • opis projektu wg formularza dostępnego TUTAJ (ze szczególnym podkreśleniem aspektów związanych z rozwojem zrównoważonym – dotyczących usytuowania, zagospodarowania terenu, oszczędności wody oraz energii, jakości powietrza wewnątrz obiektu, zdrowych materiałów, niskiego nakładu energii pierwotnej, minimalizacji użycia surowców pierwotnych, LCA, projektowania zintegrowanego, etc.)

Kategoria 2 – Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny bez certyfikatu (bądź precertyfikowany)

W tej kategorii mogą startować obiekty ubiegające się dopiero o certyfikat, precertyfikowane (BREEAM, DGNB, HQE i LEED) bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno architektonicznym, jak i zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 • minimalnie jeden rzut oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna
 • opis projektu wg formularza dostępnego TUTAJ (ze szczególnym podkreśleniem aspektów związanych z rozwojem zrównoważonym – dotyczących usytuowania, zagospodarowania terenu, oszczędności wody oraz energii, jakości powietrza wewnątrz obiektu, zdrowych materiałów, niskiego nakładu energii pierwotnej, minimalizacji użycia surowców pierwotnych, LCA, projektowania zintegrowanego, etc.)
 • przedstawienie tzw. Green Checklist lub Scorecard będzie dodatkowym atutem

Kategoria 3 – Najlepszy projekt ekologiczny

Do tej kategorii mogą być zgłaszane niezrealizowane jeszcze projekty obiektów ekologicznych (lub projekty ideowe, nieprzewidziane do realizacji), wykonane na przestrzeni ostatnich 2 lat. W tej kategorii mogą startować profesjonaliści oraz studenci (oceniani osobno).

Wymagania:

 • minimalnie jeden rzut oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna
 • opis projektu wg formularza dostępnego TUTAJ (należy załączyć również krótką informację o zastosowanych rozwiązaniach proekologicznych oraz ewentualnie inne informacje, które pomogą ocenić wartość proekologiczną obiektu)

Kategoria 4 – Green Product of the year

Do tej kategorii mogą być zgłaszane nowe produkty związane z szeroko pojętym budownictwem, bądź też zielone technologie, które zasługują na szczególną uwagę.

Wymagania:

 • opis produktu wg formularza dostępnego TUTAJ
 • wizualizacja bądź zdjęcie produktu

Skład Jury Konkursowego

Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
Mgr inż. arch. Jacek Ewý
Peter Maitland
Dr inż. arch. Aleksandra Witeczek
Mgr inż. Jarosław Witek