PLGBC Green Building Awards przyznane!

Business Garden w Warszawie, Academeia High School, Mennica Legacy Tower, Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego, Biuro JLL w Warsaw Spire, Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Krata parkingowa Stella Green, to zwycięzcy szóstej edycji prestiżowych nagród konkursu organizowanego przez Polish Green Building Council PLGBC. Rozdanie nagród odbyło się 5 października podczas VII PLGBC Green Building Symposium w Warszawie.

Ideą konkursu i przyznawanych w nim PLGBC Green Building Awards jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla ekologicznego budownictwa. Pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku. W 2017 roku odbyła się już 6. edycja tego konkursu.

Jury oceniało przede wszystkim zielone rozwiązania, zastosowane w zgłoszonych budynkach i produktach. Pod uwagę wzięto także ich innowacyjność, a w kategoriach dla budynków również walory architektoniczne.

Dla inwestorów oraz projektantów, nagrody PLGBC Green Building Awards mają być wyróżnieniem ich wkładu w rozwój budownictwa zielonego w Polsce.

Najlepszy zrealizowany certyfikowany budynek ekologiczny

Business Garden Warszawa

Projektant: JSK Architekci, Inwestor: Vastint Poland Sp. z o.o.

Jury wzięło pod uwagę certyfikat LEED Platinum uzyskany dla budynków drugiego etapu kompleksu pięciu budynków biurowych Business Garden Warszawa, a także bardzo wysoki poziom innowacji rozwiązań przestrzennych i technicznych. Budynki wyróżniają się kompleksowością proekologicznych rozwiązań. Zastosowano duży procent materiałów z recyklingu oraz ekologicznych lokalnych materiałów budowlanych. Uzyskano znaczące oszczędności energii poprzez niskoenergetyczne systemy oświetlenia i racjonalnego sterowania nimi, oszczędny energetycznie system chłodzenia (belki chłodzące) i tzw. free cooling, obniżenie obciążenia termicznego przez zastosowanie automatycznie sterowanych  rolet zewnętrznych, efektywną kontrolę jakości powietrza oraz istotną redukcję emisji CO2.

Inwestycja wyróżnia się kompleksowym system zarządzania gospodarką wodną we wnętrzu i na zewnątrz w odniesieniu do zbiorników wodnych w starannie zaprojektowanym otoczeniu budynków, w którym wykorzystano szeroki asortyment atrakcyjnych, nietypowych roślin. Powierzchnia zieleni została znacząco powiększona poprzez realizację zwiększającej retencję wody zieleni na dachach.

Kompleks może być uznany za modelową współczesną ekologiczną inwestycję biurową zapewniającą wysoki standard warunków pracy, jak i rekreacji.

Prof. Wacław Celadyn
Politechnika Krakowska
Przewodniczący Jury

Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny bez certyfikatu (bądź precertyfikowany)

Academeia High School

Projektant: Medusagroup sp. z o.o. spółka komandytowa

Budynek Liceum Academeia wyróżnia się znakomitą architekturą na światowym poziomie, sprzyjającą kształtowaniu poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności środowiskowej wśród młodzieży. Doskonałe amfiteatralne ukształtowanie dziedzińca otwiera obiekt na dodatkowe sposoby użytkowania. Dodatkowo, zgodnie z oświadczeniem inwestora, będzie się on ubiegał o certyfikację LEED dla tego obiektu.

Aleksandra Witeczek
Politechnika Śląska

Najlepszy projekt ekologiczny – profesjonalny

Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego

Projektant: Kuryłowicz & Associates

W projekcie Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego autorstwa Kuryłowicz & Associates Jury doceniło innowacyjność prefabrykowanych rozwiązań konstrukcyjnych, dostosowanie projektowanych technologii do warunków naturalnych oraz dbałość o jakość architektury nawet w tak odległym zakątku świata, jakim jest wyspa Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych. Dotarły do nas informacje, że Elon Musk zainteresował się projektem i planuje zreplikować go na Marsie.

Justyna Biernacka
SARP Warszawa

Najlepszy projekt ekologiczny – studencki

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Ogrodniczkach

Projektant: Anna Jankowska

Jury nagrodziło projekt Pani Anny Jankowskiej, Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny w Ogrodniczkach, będący zarazem pracą dyplomową inżynierską obronioną na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Tureckiego, za wieloaspektowe podejście do projektowania zrównoważonego na poziomie regionalnym, lokalnym aż do detalu architektoniczno-budowlanego.

Justyna Biernacka
SARP Warszawa

Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego

Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Projektant: Biuro Projektów A-PLAN

Budynek WFOŚiGW w Gdańsku został nagrodzony za wdrożenie zielonych rozwiązań w zakresie zużycia energii poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów estetycznych budynku. Budynek został także wyróżniony za wysoką jakość środowiska wewnętrznego, nowoczesne wnętrza, wysoki dostęp do światła dziennego i promowanie zielonego transportu oraz wspieranie proekologicznych działań użytkowników. Jest to jeden z pierwszych budynków użyteczności publicznej w Polsce, w których zastosowano tak nowoczesne i proekologiczne rozwiązania.

Ewa Kowalska-Ocneanu
WSP Polska

Najlepsze zrównoważone wnętrze

Biuro JLL w Warsaw Spire

Właściciel: JLL

Jury postanowiło przyznać nagrodę biurom JLL za indywidualne podejście do każdego typu przestrzeni biurowej, za szczególną uwagę poświęconą aspektom komfortu, akustyki oraz jakości powietrza, jak i pracy w zespołach różnej wielkości.

Aleksandra Witeczek
Politechnika Śląska

Green Product of the Year

Krata parkingowa Stella Green

Właściciel: ML Sp. z o.o.

Jury doceniło kratę parkingową Stella Green, umożliwiającą zachowanie 90% powierzchni biologicznie czynnej. Jury przyznało nagrodę za innowacyjny proces produkcji polegający na recyklingu folii odpadowej, materiału, którego odpady zalegają w środowisku naturalnym przez tysiące lat.

Aleksandra Witeczek
Politechnika Śląska

W konkursie wzięły udział inwestycje oddane do użytku lub zaprojektowane w ostatnich 2 latach. Oceniało je jury złożone z utytułowanych architektów oraz konsultantów z wieloletnim doświadczeniem.

Komisja Konkursowa

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy skład Komisji Konkursowej PLGBC Green Building Awards 2017:

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, Politechnika Krakowska – Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr arch. Anna Bać, Politechnika Wrocławska
mgr inż. arch. Justyna Biernacka, SARP Warszawa
Bartłomiej Kisielewski, Horizone Studio
Ewa Kowalska-Ocneanu, WSP Polska
Marta Siczek, Interface
dr inż. arch. Aleksandra Witeczek
, Politechnika Śląska

KATEGORIA I

NAJLEPSZY ZREALIZOWANY CERTYFIKOWANY BUDYNEK EKOLOGICZNY

Business Garden Warszawa

Projektant: JSK Architekci, Inwestor: Vastint Poland

Wyróżnienie Eurocentrum Office Complex

Projektant: PRC Architekci, Inwestor: Grupa Capital Park

KATEGORIA II

NAJLEPSZY ZREALIZOWANY BUDYNEK EKOLOGICZNY BEZ CERTYFIKATU

Academeia High School

Projektant: Medusagroup sp. z o.o. spółka komandytowa

Inwestor: Tacit Investment

Wyróżnienie: Zespół zabudowy wielorodzinnej z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Accent Eco

Projektant: Dawidczyk & Partnerzy , Inwestor: Bouygues Immobilier Polska

KATEGORIA III

NAJLEPSZY PROJEKT EKOLOGICZNY

Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego

Projektant: Kuryłowicz & Associates, Inwestor: Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego

Wyróżnienie V.Offices

Projektant: Iliard Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k., Inwestor: AFI Europe

NAJLEPSZY STUDENCKI PROJEKT EKOLOGICZNY

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Ogrodniczkach

Projektant: Anna Jankowska

Wyróżnienie: Szlak Kanału Augustowskiego – Nowa Stanica Wodna w Rudawce-Kurzyńcu

Projektant: Anna Jankowska, Agata Klepacka

KATEGORIA IV

NAJLEPSZY EKOLOGICZNY BUDYNEK SEKTORA PUBLICZNEGO

Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Projektant: Biuro Projektów A-PLAN

Inwestor: WFOŚiGW w Gdańsku

Wyróżnienie: Rozbudowa budynku gimnazjum w Rokietnicy

Projektant: Pracownia AP21, Inwestor: Gmina Rokietnica

KATEGORIA V

NAJLEPSZE ZRÓWNOWAŻONE WNĘTRZE

Biuro JLL w Warsaw Spire

Właściciel: JLL

Wyróżnienie: Biuro HB Reavis w budynku Postępu 14

Właściciel: HB Reavis

KATEGORIA VI

GREEN PRODUCT OF THE YEAR

Krata parkingowa Stella Green

Właściciel: ML Sp. z o.o.

Wyróżnienie EFEKTYWNY DUET izolacja + wylewka

Właściciel: Cemex Polska