PRZYSTĄP DO NAJWIĘKSZEJ ORGANIZACJI

PROMUJĄCEJ ZIELONE BUDOWNICTWO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W POLSCE!

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council)  tworzą kreatywne i  energiczne osoby, dla których zielone budownictwo nie ma tajemnic. Chcemy pokazać Wam, jak można projektować, budować i użytkować swoje domy, biura i pozostałe budynki, by mieszkać i pracować zdrowo, zielono oraz efektywnie.

Przez udział w licznych koalicjach międzynarodowych, opracowywanie raportów, czy organizację konferencji i szkoleń chcemy szerzyć świadomość istoty zielonego budownictwa w Polsce. Zrzeszamy świadome firmy i instytucje oraz wybitnych ekspertów, działając odpowiedzialnie dla dobra nas wszystkich. Zielone budownictwo ma bezpośredni wpływ zarówno na kształt tkanki miejskiej, jak również zdrowie ludzi. Wierzymy, że nasze wysiłki ułatwią przekształcenie strefy zabudowy w taką, która jest efektywna, energooszczędna i środowiskowo odpowiedzialna.

DOŁĄCZ DO PLGBC!

DZIAŁANIA PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego zrzesza szereg firm z branż związanych z budownictwem, których wspólnym celem jest wspieranie idei zrównoważonego budownictwa. Szeroka gama korzyści, które Państwa firma może osiągnąć, dzięki uczestnictwu w działaniach Stowarzyszenia, z pewnością przyczyni się zarówno do rozwoju Państwa firmy, jak i promowania green building w Polsce.

Do zadań PLGBC zalicza się zapewnienie przywództwa, przyczynianie się do wzrostu świadomości, dostarczanie informacji i ułatwianie dostępu do wiedzy dotyczącej green building oraz wzmocnienie fundamentów budownictwa zrównoważonego w Polsce. PLGBC jest orędownikiem stworzenia ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej, łącząc głosy profesjonalistów, organizacji oraz firm zorientowanych na zrównoważony rozwój.

WSPÓŁPRACA

PLGBC zawsze włącza się bardzo aktywnie w przedsięwzięcia zarówno na poziomie krajowym, jak i inicjatywy międzynarodowe. Przekłada się to na liczne głosy poparcia w związku z prowadzoną działalnością. Współpraca ma charakter zarówno merytoryczny, jak również promocyjny (promując wspierane działań). Prestiż organizacji jest tym większy, że aktywnie reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej.