• 14 maja 2020

Krakowskie inwestycje z certyfikatem BREEAM Final Excellent

Krakowskie inwestycje z certyfikatem BREEAM Final Excellent

Krakowskie inwestycje z certyfikatem BREEAM Final Excellent 480 600 PLGBC

Materiał Partnera

Jedną z inwestycji, które uzyskały wspomniany certyfikat, jest budynek biurowo-usługowy przy ul. Wadowickiej 3A w Krakowie. Obiekt ten został zrealizowany jako pierwszy z trzech budynków kompleksu biurowego Wadowicka 3. Obecnie zakończono też budowę kolejnego etapu, oznaczonego literowo B, i powstaje ostatni z budynków – C. Inwestycję tę wyróżnia nie tylko położenie przy jednej z głównych arterii miasta, ale też ciekawa fasada wyróżniająca inwestycję z otoczenia ale jednocześnie respektująca charakter otaczającej zabudowy. Za projekt odpowiedzialna jest pracownia architektoniczna Medusa Group, zaś proces certyfikacji BREEAM prowadziło Sweco Consulting.

W budynku zastosowano wiele rozwiązań promujących ideę zrównoważonego budownictwa. W projekcie uwzględniono między innymi system nawadniania kropelkowego podzielony na odpowiednie strefy, co generuje znaczne oszczędności wody. Inwestycja powstała na terenie wcześniej zagospodarowanym (z chaotyczną i nieuporządkowaną zabudową), a poprzez redukcję terenów utwardzonych zmniejszono spływ powierzchniowy powstający podczas opadów deszczu. Mając na uwadze rekomendacje ekologa, zwiększono powierzchnię biologicznie czynną, zastosowano atrakcyjną dla fauny roślinność, a także zamontowano specjalne budki dla motyli i owadów. Inwestor podczas budowy obiektu postawił duży nacisk na wykorzystanie materiałów posiadających certyfikaty środowiskowe ISO 14001. Takie podejście zaowocowało wysokim wynikiem oceny w kategorii Materiały. Warto także zwrócić uwagę na bardzo wysoki odsetek odzyskanych odpadów budowlanych, co pozwoliło przyznać punkt za innowacje w kategorii Odpady.

W budynku znajdują się rozwiązania mające na celu promowanie wśród użytkowników codziennych aktywności. Oprócz standardowych udogodnień dla rowerzystów, znajdziemy także ciekawe grafiki na klatkach schodowych, zachęcające do korzystania z nich w ciągu dnia. Rozwiązania te są szczególne istotne, ponieważ budynek Wadowicka 3A, jako pierwszy w Polsce obiekt, stara się o certyfikat Fitwel, który w swojej ocenie koncentruje się na optymalizacji zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka w budynku.

Przeszkloną klatkę schodową z widokiem na tereny zielone oraz hasłami motywującymi do korzystania można zobaczyć w budynku G należącym do kompleksu DOT Office. Jest to kolejna inwestycja Grupy BUMA, która otrzymała w kwietniu certyfikat BREEAM Final na poziomie Excellent. Zespół budynków biurowo-usługowych DOT Office zlokalizowany jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny”. Na kompleks DOT Office składa się 10 budynków, z czego sześć otrzymało certyfikat Final Excellent, 3 kolejne certyfikat Interim Excellent, a jeden jest w trakcie procesu certyfikacji. Podobnie, jak w przypadku budynku Wadowicka 3A, projekt został opracowany przez pracownię architektoniczną Medusa Group, a proces certyfikacji prowadziło Sweco Consulting.

Inwestycja otoczona jest terenami zielonymi, które zapewniają przyjemny widok zarówno użytkownikom budynku, jak i osobom przyjezdnym. Na uwagę zasługuje zielony dach budynku, który nie tylko poprawia walory estetyczne, ale również pozwala zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną, kluczową dla okolicznej fauny. Zadbano także o instalacje w postaci budek dla owadów, co dobrze sprawdza się w tej lokalizacji.

Oprócz aspektów ekologicznych, budynek G posiada szereg cech wartych odnotowania. Obiekt charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną. Zapotrzebowanie na energię użytkową jest wartością o ok. 18% niższą względem budynku referencyjnego. Również w zakresie pozostałych parametrów certyfikowany budynek cechuje się korzystniejszymi wynikami. Odnosząc się do parametrów budynku referencyjnego, zarówno zapotrzebowanie na energię pierwotną, jak i wskaźnik emisji CO2 budynku G jest niższe o ok. 44%.

Kolejnym budynkiem, który zdobył certyfikat Final na poziomie Excellent, jest budynek A, należący do kompleksu Tertium Business Park. Projekt architektoniczny został stworzony przez Biuro Rozwoju Krakowa S.A. Obiekt może pochwalić się również certyfikatem LEED Gold dla wnętrz.

Inwestycja cechuje się ekologicznymi rozwiązaniami, a także nowoczesną technologią zapewniającą możliwie najwyższą jakość, wpisując się jednocześnie w idee zrównoważonego budownictwa. Jednym z omawianych rozwiązań jest zastosowanie zbiornika do gromadzenia wody deszczowej, celem późniejszego wykorzystania jej do podlewania zieleni na terenie inwestycji. Do znaczącej redukcji zużycia wody względem wartości referencyjnej (aż 68,5% redukcji wody) przyczyniła się odpowiednio dobrana armatura sanitarna, co pozwoliło na uzyskanie punktów za innowacje w kategorii Woda, co nie zdarza się często. Podobnie, jak w przypadku dwóch wcześniej omawianych inwestycji, zapewniono udogodnienia dla lokalnej fauny w postaci budek dla owadów oraz poidełek dla ptaków.

Realizując budynek A, Inwestor podjął również działania w zakresie minimalizacji oddziaływania budynku na środowisko przyrodnicze, jednocześnie tworząc zdrową przestrzeń dla użytkowników poprzez zastosowanie materiałów o niskiej emisyjności LZO. Dodatkowo 90% materiałów izolacyjnych wykorzystanych do ocieplenia budynku posiadało odpowiednie certyfikaty ISO 14001. Na placu budowy realizowano proekologiczną gospodarkę odpadami, co potwierdza wysoki wynik procentowy odpadów przekazanych do recyklingu (ponad 85%).

Na poprawę lokalnego środowiska przyrodniczego mają wpływ również sami użytkownicy budynku. Dzięki możliwości korzystania ze stojaków rowerowych wraz z udogodnieniami (prysznice, szatnie), mogą oni nie tylko świadomie wpływać na redukcję spalin poprzez rezygnację z indywidualnego transportu samochodowego, ale i prowadzić zdrowy tryb życia. Inwestor zapewnił na terenie inwestycji dedykowane ścieżki rowerowe, które wpływają na organizację ruchu oraz bezpieczeństwo rowerzystów.

Podsumowując, powyższe inwestycje są doskonałym przykładem zielonych budynków, które nie tylko zapewniają przyjazne środowisko pracy, ale także stanowią cenną formę poprawy bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych. Natomiast uzyskane certyfikaty są tego potwierdzeniem. Za koordynację procesu certyfikacji wszystkich omówionych budynków odpowiadało Sweco Consulting.