• 19 czerwca 2020

Less is the new more. PLGBC powołało grupę roboczą Zdrowe Zielone Biura – LESS WASTE OFFICE

Less is the new more. PLGBC powołało grupę roboczą Zdrowe Zielone Biura – LESS WASTE OFFICE

Less is the new more. PLGBC powołało grupę roboczą Zdrowe Zielone Biura – LESS WASTE OFFICE 1024 576 PLGBC

W marcu br. Komisja Europejska, w ramach Nowego Zielonego Ładu, opublikowała plan dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego. Zawiera on zobowiązanie do opublikowania do 2021 r. nowej, kompleksowej strategii na rzecz zrównoważonego środowiska budowlanego, która będzie promować zasadę cyrkularności w całym cyklu życia budynków.

W tym właśnie kontekście, z inicjatywy firm członkowskich HB Reavis i Workplace Solutions, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC w czerwcu br. uruchomiło trzecią edycję grupy roboczej Zdrowe Zielone Biura, która koncentruje się na tematyce LESS WASTE OFFICE.

Tematem przewodnim prac grupy będzie oszczędność zasobów, dbanie o jak najmniejszy ślad środowiskowy, ponowne wykorzystanie materiałów oraz materiałów z recyklingu czy redukcja odpadów. Grupa robocza ma przeanalizować możliwości realizacji projektu wnętrza biurowego, uwzględniającego powyższe priorytety, a jednocześnie standardowy budżet i czas realizacji.

Grupę roboczą Zdrowe Zielone Biura – LESS WASTE OFFICE tworzą przedstawiciele firm członkowskich, zrzeszonych w PLGBC: Armstrong Building Products Polska, Tétris, Tikkurila, Workplace Solutions, 4Nature – Wertykalni, HB Reavis, Calla, Shop Tuning – EcoUse, Grupa 5 Architekci, Blok Architekci, Vastint Poland, WSP Polska, Sika Polska, Seedia, Skanska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki Komfort Ciszy.

Obecny, wyjątkowy okres wymaga jeszcze większego zaangażowania w działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Dlatego zaprosiliśmy Członków PLGBC do dołączenia do grupy roboczej, która wypracuje wytyczne pomocne przy wdrażaniu projektów zielonych biur charakteryzujących się jak najmniejszym śladem środowiskowym zarówno na etapie projektowania, jak i użytkowania – podkreśla Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca PLGBC, koordynator prac grupy roboczej.

Spotkania grupy odbędą się w formie bezpośredniej oraz online. Kolejne etapy prac będziemy przedstawiać na bieżąco.

https://plgbc.org.pl/