• 26 maja 2020

List otwarty: Renowacja budynków w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego

List otwarty: Renowacja budynków w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego

List otwarty: Renowacja budynków w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego 512 512 PLGBC

Materiał Partnera

Od wielu tygodni przekonujemy się, że pandemia COVID-19 jest wyzwaniem na miarę pokoleń. Wyzwaniem, które na naszych oczach wpływa na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Obserwujemy, że konieczne są środki i decyzje, które pomogą w odbiciu gospodarczym w perspektywie krótko- oraz długoterminowej. Już teraz należy zadbać o to, aby kiedy skończy się kryzys zdrowotny, można było pobudzić gospodarkę.

Niezbędne są działania, które stymulują gospodarkę do dalszego rozwoju w sposób zrównoważony, jednocześnie wzmacniając odporność społeczeństwa. Inwestycje, które są potrzebne już dziś, muszą wiązać się z długofalowymi korzyściami dla społeczeństwa, zarówno ekonomicznymi, jak i zdrowotnymi.

Takimi działaniami bez wątpienia są inwestycje w efektywność energetyczną budynków, które są kluczowe z perspektywy szeroko pojętego dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią podstawę dla rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej energetyki.

Jako wielosektorowa grupa ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej zbieramy podpisy pod listem skierowanym do rządu RP przedstawiającym powody, dla których kompleksowa renowacja energetyczna budynków powinna znaleźć się w centrum strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 – poniżej jego pełna treść.

Tutaj można podpisać list otwarty:
https://sites.google.com/view/fala-renowacji-dla-odbicia/strona-g%C5%82%C3%B3wna