Nagrody BREEAM Awards są wyrazem uznania za zaangażowanie w specyfikację, projektowanie, budowę i zarządzanie budynkami certyfikowanymi w systemie BREEAM. W tegorocznym zestawieniu znalazł się projekt M1 Kraków z portfolio Metro Properties, którego proces certyfikacji przeprowadziło Sweco Consulting.

Lista projektów zakwalifikowanych do kategorii BREEAM Awards tworzona jest na podstawie ocen osiąganych przez budynki certyfikowane w systemie BREEAM. Z dumą możemy poinformować o nominacjach, jakie w tym roku uzyskał budynek Centrum Handlowego M1 w Krakowie, który został wyróżniony w dwóch w kategoriach:

  • Regional Award – Central and Eastern Europe oraz
  • Commercial project: In-Use award.

Nominacje potwierdzają wysokie standardy zarządzania, jakimi operuje Metro Properties we wszystkich swoich obiektach oraz ambicje i chęci do wprowadzania kolejnych proekologicznych rozwiązań. O zdobyciu certyfikatów przez Centra Handlowe M1 informowaliśmy TUTAJ.

Rozwiązania zastosowane w Centrum Handlowym M1 Kraków, które pozwoliły na uzyskanie wysokich ocen BREEAM (Outstanding w części Building Managemet oraz Excellent w części Asset Performance), obejmują m.in. analizę ekologiczną i wykonanie wszystkich zalecanych przez ekologa rekomendacji poprawiających bioróżnorodność terenu, np. łąki kwietnej, zimowiska dla jeży czy pozostawienie martwego drewna na terenie, przeprowadzenie pomiarów i raportów z zakresu zanieczyszczenia światłem i zastosowanie działań redukujących to zanieczyszczenie, retencjonowanie wody opadowej, umowy zielonego najmu z najemcami, prowadzenie regularnych pomiarów wydatków świeżego powietrza i inne.

Posiadanie certyfikatu BREEAM In-Use świadczy o randze obiektu oraz o zastosowaniu zrównoważonych rozwiązań i dobrych praktyk. Jest też potwierdzeniem, że budynki są wciąż w doskonałej kondycji i podążają za nowymi technologiami i rosnącymi oczekiwaniami najemców, a sposób zarządzania bazuje na najlepszych praktykach.

Za przyznawanie nagród BREEAM Awards odpowiada komisja sędziowska, składająca się z niezależnych ekspertów z branży budowlanej i nieruchomości. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są projektom, które w ocenie komisji zapewniają najlepszą równowagę między wysoką wydajnością, innowacyjnością i stopniem, w jakim przekroczono poziom oczekiwany dla podobnego projektu. Komisja zwraca także uwagę na współpracę pomiędzy różnymi stronami zaangażowanymi w projekt.

Tegoroczne BREEAM Awards odbędą się 2 marca w Londynie. Rozdanie nagród na stałe wpisało się już w kalendarz jako obowiązkowy wieczór roku dla profesjonalistów branży budowlanej i nieruchomości. Jako uznany na całym świecie miernik zrównoważonego rozwoju dla budynków i społeczności, BREEAM stale wpływa na kształtowanie środowiska budowlanego, a dzięki temu także zwiększa świadomość społeczną i przyczynia się do powstawania miast przyszłości.

Podobne informacje