• 22 października 2021

Making City. Webinar z miastem Lublin

Making City. Webinar z miastem Lublin

Making City. Webinar z miastem Lublin 1024 750 PLGBC

W ramach projektu Making City, przygotowaliśmy webinar podczas którego rozmawialiśmy o PED, czyli o miejskich dystryktach dodatnich energetycznie. Webinarium zorganizowane było we współpracy z Miastem Lublin, partnerem projektu. Przedstawiliśmy projekt, koncepcję PED, zadania miasta Lublin w projekcie, a także społeczności energetyczne i ich rolę w transformacji polskich gmin.

Prelegentami byli:

  • Dorota Wolińska, Urząd Miasta Lublin,
  • Ireneusz Perkowski, spółdzielnia Eisall Energy,
  • Alicja Kuczera, PLGBC

O kolejnych aktywnościach zaplanowanych w ramach projektu będziemy informować.

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.nr 824418.

O projekcie:

MAKING-CITY to nowy wielkoskalowy projekt demonstracyjny, finansowany z programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020. Celem projektu uruchomionego w 2018 r. w Hiszpanii jest rozwiązanie problemu nadmiernej emisji CO2 w miastach i zademonstrowanie transformacji miejskiego systemu energetycznego w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla w oparciu o koncepcję PED (Positive Energy District).

Projekt koordynowany jest przez CARTIF Technology Center. Polega na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań wspierających transformację energetyczną w dwóch lighthouse cities – Groningen i Oulu. Oba miasta zostały wybrane ze względu na ich dotychczasowe zaangażowanie w transformację energetyczną, a praca z nimi pomoże pozostałym sześciu miastom naśladowcom tzw. follower cities –León (Hiszpania), Bassano del Grappa (Włochy), Kadiköy (Turcja), Poprad (Słowacja), Vidin (Bułgaria) i Lublin (Polska) – zaadaptować zaproponowane w Groningen i Oulu rozwiązania. Konsorcjum składa się z kluczowych interesariuszy tworzących łańcuch wartości inteligentnych miast. Należą do niego wiodące europejskie instytucje badawcze i akademickie, duży przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i partnerzy specjalizujący się w badaniu zasobów.

Skip to content