• 3 lutego 2022

Audytorka Małgorzata Mirota-Karp o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytorka Małgorzata Mirota-Karp o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytorka Małgorzata Mirota-Karp o certyfikacie ZIELONY DOM 940 788 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zebrało wypowiedzi akredytowanych audytorów certyfikacji ZIELONY DOM na temat certyfikatu. Dlaczego warto certyfikować budynek mieszkalny? Jakie korzyści niesie za sobą certyfikat? Jaka jest rola audytora w tym procesie? 

System certyfikacji ZIELONY DOM to doskonałe narzędzie dla inwestorów i projektantów, wskazujące rozwiązania, których zastosowanie przyczyni się do tworzenia efektywnych energetycznie i przyjaznych do życia miejsc. Mieszkańcy miast często uciekają do podmiejskich gmin, szukając spokoju poza jego granicami. Tymczasem, gdyby projektowane budynki mieszkaniowe powstawały w otoczeniu zieleni, zapewniały komfort akustyczny, dostarczały rozwiązania sprzyjające korzystaniu z rowerów oraz były zlokalizowane blisko potrzebnych na co dzień usług, mogłyby stanowić dla mieszkańców optymalne miejsce do życia. Certyfikat ZIELONY DOM promuje tworzenie takich właśnie miejsc. Wykorzystanie rekomendowanych w certyfikacji rozwiązań przyczyni się do optymalizacji zużycia energii, zmniejszenia zapotrzebowania na wodę, a w konsekwencji do obniżenia rachunków przyszłych użytkowników. Udział audytora certyfikacji ZIELONY DOM w procesie projektowym to szansa na zadbanie o odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, ale także na walkę ze zmianą klimatu oraz redukowanie miejskiej wyspy ciepła. − Małgorzata Mirota-Karp, Zastępca szefa działu zrównoważonego rozwoju/Deputy Chief Sustainability, WSP Polska, BREEAM International Assessor, WELL Accredited Professional, audytor certyfikacji ZIELONY DOM

Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska, wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi.

Dowiedz się więcej i certyfikuj budynek mieszkalny: zielonydom.plgbc.org.pl

Skip to content