Print

Metodologia

Podstawowym pytaniem, które można sobie zadać, jest kwestia tego, jak mój budynek wpływa na moich ludzi? Pracodawca, zarządca, właściciel budynku czy HR manager może w nieskomplikowany sposób określić poziom zdrowia, komfortu i produktywności pracowników, a tym samym ocenić też jakość samego budynku. W tym celu należy zmierzyć osiem fizycznych właściwości budynku, kluczowych dla zdrowia i samopoczucia, przeprowadzić ankietę pracowniczą oraz zebrać sześć rodzajów danych liczbowych.

Przestrzeń pracy – pomiar ośmiu cech miejsca pracy, w celu oceny ich wpływu na użytkowników. Każdy z tych elementów może być mierzony w sposób obiektywny oraz oceniony na podstawie obowiązujących norm czy systemów certyfikacji wielokryterialnej budynków.

Percepcja – przeprowadzenie badania wśród pracowników, w celu połączenia wyników przeprowadzonych pomiarów z realnym postrzeganiem przez użytkowników swojego miejsca pracy oraz tego, czy czują, że to otoczenie polepsza bądź pogarsza ich samopoczucie i efektywność.

Dane liczbowe – zestawienie sześciu rodzajów danych liczbowych, które zwykle zbierane są w firmie oraz śledzenie ich na przestrzeni czasu, w miarę zmian i ulepszeń przeprowadzanych w miejscu pracy.

KIEDY ZASTOSOWAĆ METODOLOGIĘ?

Metodologia jest celowo skonstruowana w sposób zwięzły, składający się z trzech powyższych filarów, ponieważ wiele firm po raz pierwszy podchodzi w sposób tak świadomy do zagadnienia zdrowia i samopoczucia pracowników, dlatego też wymaga to prostego procesu, który ułatwi efektywne działanie.

Zastosowanie jej jest łatwiejsze niż się wydaje – wymaga innego sposobu myślenia i pracy, a nie dodatkowych, czy drogich zabiegów w celu uzyskania danych. Zarządcy nieruchomości na przykład, najprawdopodobniej już posiadają wiele potrzebnych informacji dotyczących samego budynku czy zgłaszanych skarg fizycznych. Z kolei działy HR gromadzą i analizują dane dotyczące pracowników – zwolnienia, koszty medyczne oraz rotację. A dyrektor finansowy i jego zespół posiada wszystkie dane dotyczące przychodów.

Przykładów zastosowania może być wiele:

  • badania przed i po przeprowadzce bądź dużej modernizacji;
  • analiza danych liczbowych z przeszłości, w budynku, w którym firma przebywa i porównanie ich z obecnymi, razem z ankietą oraz opomiarowaniem przestrzeni pracy, co można powtórzyć po pewnym okresie, np. roku;
  • porównanie różnych budynków, które zajmuje firma.

Metodologia nie musi być rygorystycznie traktowana jako nierozerwalna całość. Każdy, w zależności od swoich potrzeb i możliwości, może pewne jej elementy zastosować, co również przyniesie pozytywne efekty, dzięki spojrzeniu na omawiane zagadnienia z innej perspektywy.

DLACZEGO STOSOWAĆ METODOLOGIĘ?

Zebranie powyższych trzech osobnych, ale powiązanych ze sobą rodzajów danych, daje organizacji szansę na lepsze zrozumienie zależności pomiędzy swoimi pracownikami, budynkiem i wynikami. Dzięki porównaniu danych liczbowych z pomiarami przestrzeni pracy oraz ankietami percepcji pracowników, firmy zobaczą jak czynniki fizyczne oddziałują na ludzi, a ci z kolei generują zyski firmy.
Jeżeli firma posiada więcej budynków, bądź lokalizacji w jednym budynku, może pokusić się o analizy porównawcze tzw. open space z tradycyjnymi pomieszczeniami biurowymi, budynków z dobrym vs gorszym dostępem do światła dziennego etc.

Lista praktycznych zastosowań wniosków uzyskanych dzięki metodologii jest długa: due dilligence nowego potencjalnego biura, porównanie stawek czynszów w obecnie zajmowanych lokalizacjach, wskazówki do modernizacji obecnego biura itd.

Jeżeli uda się zrozumieć jak mój budynek wpływa na moich ludzi, i podjąć działania zmierzające do poprawy przestrzeni pracy, może to być jedna z najważniejszych decyzji biznesowych podjętych przez firmę.

Uniwersalne cele

Maksymalizacja ROI (Return on Investment) działań mających na celu polepszenie warunków pracy, co skutkuje zwiększoną produktywnością:

  • niższe koszty pracownicze na osobę, włączając w to zmniejszone koszty absencji
  • niższa rotacja i związane z nią koszty
  • łatwiejsza rekrutacja cennych pracowników i obniżenie kosztów rekrutacji
  • lepiej wykonywane kluczowe zadania
  • redukcja skarg użytkowników biura
  • wzrost przychodów firmy