• 4 grudnia 2019

Miasta europejskie zobowiązują się do zerowej emisji netto budynków

Miasta europejskie zobowiązują się do zerowej emisji netto budynków

Miasta europejskie zobowiązują się do zerowej emisji netto budynków 1024 599 PLGBC

Helsinki, Valladolid i liderzy sektora prywatnego reagują na kryzys klimatyczny – zobowiązując się do zerowej emisji dwutlenku węgla netto w budynkach.

Dziś podczas Szczytu BUILD UPON2 w Brukseli, wiodące europejskie miasta i przedsiębiorstwa zobowiązały się do ograniczenia emisji netto dwutlenku węgla ze swoich budynków do zera. Helsinki w Finlandii i Valladolid w Hiszpanii podpisały zobowiązanie World Green Building Council’s (WorldGBC) Net Zero Carbon Buildings Commitment, wraz z liderami sektora nieruchomości BuroHappold, Carbon Credentials, Deerns, Grimshaw Architects, Grosvenor Group, Newsec Finland i Ylva.

Sygnatariusze dokumentu zobowiązują się do osiągnięcia zerowej emisji netto ze swoich budynków: miasta i firmy do 2030 roku, a miasta do 2050 roku.

Kilku z nich, w tym Helsinki, zamierza osiągnąć ten cel jeszcze szybciej, a budynki odgrywają kluczową rolę w realizacji ogólnego celu miasta, jakim jest całkowite unieszkodliwienie emisji dwutlenku węgla do 2035 roku – to jeden z najbardziej ambitnych miejskich celów klimatycznych na świecie.

Jan Vapaavuori, burmistrz Helsinek, powiedział: – Zmiany klimatyczne są najważniejszym wyzwaniem naszych czasów, a budynki znajdują się w centrum walki z nimi. Miasto Helsinki zobowiązuje się do podjęcia bardzo ambitnych działań w zakresie zasobów budowlanych w celu zmniejszenia zużycia ciepła i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. Około 45 procent potencjału redukcji emisji w Helsinkach związane jest z budynkami, więc dla nas jest to naturalne miejsce do podejmowania działań na rzecz klimatu.

Óscar Puente Santiago, burmistrz Valladolid, powiedział: – Wyzwanie związane z klimatem jest ogromne, a Valladolid poprawia jakość życia obywateli poprzez poprawę jakości budynków. Pracujemy nad innowacyjnymi projektami w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i prywatnych, modernizując je i wykorzystując energię słoneczną. Valladolid jest pierwszym miastem w Hiszpanii, które podpisało Zobowiązanie dotyczące budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla – to doskonała okazja do zademonstrowania, co należy zrobić.

Valladolid zobowiązał się do wydania w przyszłym roku ambitnego nowego prawa, które wesprze ogrzewanie i energię odnawialną w nowych budynkach, a także ulepszenia energetyczne w około 3000 domów rocznie w latach 2020-2050. Zerowa emisja netto dwutlenku węgla stanie się również warunkiem wstępnym dla budynków wynajmowanych przez Radę Miejską od 2030 roku.

Helsinki i Valladolid dołączają do 26 innych wiodących miast na świecie, które już podpisały Zobowiązanie. Ten sygnał rosnących ambicji ze strony miast europejskich stanowi pierwszy bodziec dla “Zielonego Ładu Europy” – sztandarowej strategii Unii Europejskiej, mającej na celu ustanowienie pierwszego kontynentu neutralnego pod względem klimatu.

Zobowiązania zostały dziś przedstawione na szczycie w Brukseli, którego gospodarzem był projekt BUILD UPON2. Bruno Sauer, dyrektor generalny GBC España, koordynator projektu, powiedział: –Ponieważ w tym tygodniu w Madrycie rozpoczynają się negocjacje klimatyczne COP25, partnerzy projektu BUILD UPON2 wzywają liderów sektora publicznego i prywatnego do zobowiązania się do dekarbonizacji swoich zasobów budowlanych oraz do współpracy z nami w celu opracowania ambitnych strategii renowacji i regeneracji naszych budynków.

Liderzy sektora prywatnego również podejmują to wyzwanie. Ylva, główny właściciel nieruchomości w rejonie Helsinek, zobowiązuje się do zerowej emisji netto dwutlenku węgla we wszystkich swoich budynkach do 2025 roku. Podobnie jak miasto Helsinki, firma zaczyna również zajmować się wbudowanym dwutlenkiem węgla, problemem klimatycznym w budownictwie, który staje się coraz poważniejszy.

Antti Kerppola, dyrektor generalny, Ylva powiedziała: – Naszą rolą jest wspieranie neutralnych klimatycznie celów miasta Helsinki, a przyłączając się do tego zobowiązania chcemy pokazać, że możesz zmienić grę, jeśli wyznaczysz sobie ambitny cel i plan. Mamy nadzieję, że dzięki temu działaniu zainspirujemy 30 000 przedstawicieli społeczności studenckiej, z którymi nasza firma współpracuje każdego dnia.

Dołącza do nich Newsec Finland, dostawca kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie nieruchomości dla inwestorów i właścicieli budynków zarządzających aktywami o wartości 15 miliardów euro w Finlandii. Zgodnie ze zobowiązaniem, wszystkie zajmowane przez nich biura będą miały zerowy poziom emisji netto dwutlenku węgla do 2030 roku.

Grosvenor Group, jedna z największych na świecie prywatnych, międzynarodowych firm z branży nieruchomości, również podpisała zobowiązanie. Oprócz zmniejszenia emisji do zera do 2030 roku w bezpośrednio zarządzanych nieruchomościach – włączając zabytkowe budynki notowane na giełdzie, firma zobowiązuje się do wprowadzenia do 2050 roku zasady zerowej emisji netto dwutlenku węgla w ramy funkcjonowania wszystkich budynków w portfolio, zarządzanych bezpośrednio i pośrednio.

Grimshaw Architects jest firmą architektoniczną z siedzibą w Londynie, która do 2030 roku osiągnie zerowy poziom emisji dwutlenku węgla netto w swoich pracowniach w Wielkiej Brytanii, Australii, Dubaju i Ameryce Północnej. Biura te zobowiązują się do 2030 roku do projektowania budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

Deerns, z siedzibą w Holandii, jest niezależną globalną firmą inżynieryjną, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla we własnych biurach do 2025 roku oraz edukowanie i wywieranie wpływu na przemysł w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto poprzez dostarczanie innowacyjnych, neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla projektów.

BuroHappold Engineering, brytyjski konsultant inżynieryjny działający w 23 lokalizacjach na całym świecie, zobowiązuje się do zerowej emisji netto dwutlenku węgla we własnej działalności biznesowej do 2021 roku, oraz osiągniecia zerowej emisji netto dwutlenku węgla w eksploatacji wszystkich swoich nowobudowanych obiektów do 2030 roku, a nowych projektów – do 2050 roku. Buro Happold jest również inicjatorem niedawno rozpoczętej kampanii “Engineers Declare”, wzywającej brytyjski przemysł do szybkiego zmierzania w kierunku budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Carbon Credentials jest profesjonalną organizacją usługową, która współpracuje z największymi korporacjami i właścicielami nieruchomości, zmniejszając ich zużycie energii i zarządzając wpływem na zrównoważony rozwój. Oprócz zmniejszenia własnego wpływu, Carbon Credentials zobowiązuje się do przejścia na gospodarkę bezemisyjną oraz redukcji emisji przekraczającej 40 000 tCO2e w 2019 roku w wyniku współpracy z klientami.

Dla Ylva, Newsec, Grosvenor, Grimshaw Architects, Deerns i BuroHappold przystąpienie do zobowiązania jest drogą do członkostwa w EP100 – globalnej inicjatywie przywództwa korporacyjnego dla firm energooszczędnych, realizowanej przez The Climate Group we współpracy z Alliance to Save Energy. Skupia ona inteligentne energetycznie firmy zaangażowane w efektywne wykorzystanie energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i przyspieszenie rozwoju czystej gospodarki. Uwzględnienie efektywności energetycznej jako zasadniczego elementu strategii zerowej emisji dwutlenku węgla netto wspiera poprawę wydajności energetycznej.

Kontakt

Simos Piperidis

Director Media and Policy Communications,
Cambre associates

James Drinkwater

Director, Europe,
World Green Building Council

Angela Howarth

Marketing & Communications Director,
World Green Building Council

Notka redakcyjna

O projekcie BUILD UPON2

Miasta Europy ogłaszają sytuacje kryzysowe związane z klimatem. BUILD UPON2 jest finansowanym przez UE projektem Horizon 2020, prowadzonym przez grupę GBCs europejskiej części WorldGBC we współpracy z Climate Alliance i Buildings Performance Institute Europe. Pomaga miastom w redukcji emisji netto dwutlenku węgla do zera do 2050 roku poprzez uwolnienie ogromnego potencjału budynków – opracowanie strategii i rozwiązań w celu zwiększenia efektywności energetycznej renowacji budynków. Projekt jest częścią programu WorldGBC Advancing Net Zero. Więcej informacji: https://www.worldgbc.org/build-upon

Projekt ten otrzymał finansowanie z unijnego programu badań naukowych i innowacji “Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 840926. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszego komunikatu prasowego spoczywa na autorach. Nie musi ona koniecznie odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

O zobowiązaniu do budowania zerowej emisji dwutlenku węgla netto

Zobowiązanie do budowy budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla netto pochodzi z globalnego projektu WorldGBC Advancing Net Zero, którego celem jest przyspieszenie absorpcji budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 100% do 2050 roku. Projekt współpracuje z globalną siecią Green Building Council w celu opracowania narzędzi i zasobów, w tym systemów certyfikacji budynków o zerowej emisji netto dwutlenku węgla oraz programów szkoleniowych, aby wesprzeć ich działania rzecznicze we współpracy z członkami i samorządami lokalnymi oraz budować potencjał przemysłowy. Więcej: https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero

O zobowiązaniach helsińskich i Valladolid

Zobacz pełne profile sygnatariuszy miast i ich zobowiązania tutaj:
https://www.worldgbc.org/commitment-signatories
O BuroHappold, Carbon Credentials, Deerns, Grimshaw Architects, Grosvenor Group, Newsec Finland i Ylva Commitments:
Zobacz pełne profile sygnatariuszy firm i ich zobowiązania tutaj: https://www.worldgbc.org/commitment-signatories

O World Green Building Council

World Green Building Council (WorldGBC) jest globalną siecią przekształcającą środowisko budowlane tak, aby uczynić je zdrowszym i bardziej zrównoważonym. Wspólnie, dzięki lokalnym GBCs w około 70 krajach, przyspiesza działania mające na celu realizację ambitnych założeń Porozumienia Paryskiego poprzez wyeliminowanie emisji pochodzących z budynków i sektora budowlanego do 2050 roku. Zobowiązuje się do ekologicznego budownictwa dla wszystkich, wszędzie, aby budować lepszą przyszłość.

Poprzez swój globalny projekt Advancing Net Zero, WorldGBC pracuje nad kształtowaniem przyszłości, w której każdy budynek na świecie do 2050 roku będzie całkowicie bezemisyjny netto, eliminując zależność sektora budowlanego od paliw kopalnych, które powodują nieodwracalne szkody dla planety. Aby osiągnąć ten cel, budynki i przemysł budowlany muszą podjąć pilne działania dla zapobiegania emisjom związanym z materiałami i procesami budowlanymi w całym cyklu życia budynku.