• 6 lutego 2024

Międzynarodowy poradnik dotyczący efektywnej energetycznie modernizacji budynków

Międzynarodowy poradnik dotyczący efektywnej energetycznie modernizacji budynków

Międzynarodowy poradnik dotyczący efektywnej energetycznie modernizacji budynków 940 788 PLGBC

Partnerzy projektu RetrofitHUB – PLGBC, Croatia GBC i Hungary GBC – przygotowali międzynarodowy poradnik dotyczący przeprowadzania efektywnej energetycznie modernizacji budynków wielorodzinnych. Poradnik skierowany jest do zarządców nieruchomości, samorządów, miast i osób zainteresowanych tematem modernizacji energetycznej budynków. Publikacja stanowi swego rodzaju zbiór zaleceń, które pozwolą na zwiększenie świadomości i zgłębienie tematu modernizacji budynków oraz pokażą podejście innych krajów europejskich do tego zagadnienia.

Projekt RetrofitHUB dał możliwość wymiany doświadczeń, dialogu oraz wzajemnego przekazywania wiedzy w obszarze modernizacji budynków istniejących. Rozmowy skupiały się na potrzebie dostarczenia narzędzia do edukacji, prezentacji możliwości wsparcia finansowego modernizacji, zwalczaniu ubóstwa energetycznego, kwestii kształcenia ekspertów w zakresie zrównoważonych rozwiązań i nowoczesnych technologii. W wyniku dyskusji powstał wspólny międzynarodowy poradnik dla zarządców nieruchomości, który będzie impulsem do przeprowadzania efektywnych i głębokich modernizacji budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, a także przyczyni się do wspierania celów klimatycznych Unii Europejskiej.

Poradnik omawia najważniejsze aspekty z podręczników krajowych partnerów projektu RetrofitHUB. Koncentruje się na:
– europejskich i krajowych regulacjach prawnych związanych z modernizacją,
– technicznych rozwiązaniach istotnych z punktu widzenia przeprowadzenia głębokiej modernizacji budynków,
– źródłach i instrumentach finansowania
– studiach przypadków.

Międzynarodowy poradnik w angielskiej wersji jest dostępny na oficjalnej stronie projektu https://retrofithub.eu, (bezpośredni link: https://retrofithub.eu/sdc_download/765/?key=2hzv2ki41ezpjgkk9yylv0q63t8xpx)

 

Publikacja wydana jest w ramach projektu RetrofitHUB, będącego częścią Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Działań Klimatycznych (BMWK). Nabór wniosków do EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekt RetrofitHUB realizowany jest przez trzech partnerów: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Croatia Green Building Council, Hungary Green Building Council.

Skip to content