• 10 lutego 2023

Największa inwestycja początkowa w ramach funduszu XCarb® Innovation Fund

Największa inwestycja początkowa w ramach funduszu XCarb® Innovation Fund

Największa inwestycja początkowa w ramach funduszu XCarb® Innovation Fund 1024 576 PLGBC

Materiał partnera

ArcelorMittal ogłasza, że zainwestował 36 milionów dolarów w Boston Metal. Transakcja ta jest największą jak dotąd pojedynczą inwestycją początkową Spółki w ramach jej Funduszu Innowacji XCarb®. Fundusz, uruchomiony w marcu 2021 roku, ma na celu inwestowanie w najlepsze i najinteligentniejsze technologie, które mają potencjał, by odegrać znaczącą rolę w dekarbonizacji przemysłu stalowego – procesie, któremu ArcelorMittal zamierza przewodzić.

Inwestycja ArcelorMittal doprowadziła do rundy pozyskiwania środków z serii C o wartości 120 milionów dolarów, podjętej przez Boston Metal. Inni uczestnicy rundy to Microsoft’s Climate Innovation Fund i SiteGround Capital, którzy dołączają do istniejącego rejestru udziałowców Boston Metal, w którym znajdują się takie firmy jak Breakthrough Energy Ventures, główne firmy górnicze Vale i BHP, BMW i Ventures oraz kilka funduszy venture capital zajmujących się czystymi technologiami.

Założony w 2013 roku Boston Metal rozwija i komercjalizuje opatentowaną platformę Molten Oxide Electrolysis (MOE) do dekarbonizacji pierwotnej produkcji stali. MOE wykorzystuje energię elektryczną do produkcji stopionej stali w bezpośrednim, jednoetapowym procesie. Komórka MOE jest w stanie przetwarzać szeroki zakres gatunków rudy żelaza poprzez wysokotemperaturową elektrolizę, wytwarzając płynną stal o względnie niskiej zawartości zanieczyszczeń bez towarzyszącej emisji CO2. Jako w pełni konfigurowalne rozwiązanie do produkcji stali, modułowe komórki MOE mogą być skalowane aż do osiągnięcia pożądanej wydajności produkcyjnej. Boston Metal pozyskał ponad 200 milionów dolarów w trzech rundach pozyskiwania funduszy i rozwinął się z zespołu ośmiu pracowników w 2018 roku do ponad 100 obecnie. Celuje w komercjalizację swojej technologii do 2026 roku.

Komentując, Aditya Mittal, CEO, ArcelorMittal, powiedział: W Boston Metal inwestujemy w zespół, który w stosunkowo krótkim czasie poczynił imponujące postępy, opracowując technologię, która ma ekscytujący potencjał zrewolucjonizowania produkcji stali. Podczas naszych obszernych rozmów z nimi, byliśmy pod wrażeniem pasji i wizji, z jaką przyczyniają się do dekarbonizacji produkcji stali. Stanowią ekscytujący i mile widziany dodatek do portfela Funduszu Innowacji XCarb®.

Tadeu Carneiro, Prezes i Dyrektor Generalny, Boston Metal, dodał: Wierzymy, że posiadamy doświadczony zespół, silne zaplecze finansowe oraz innowacyjną technologię niezbędną do zakłócenia funkcjonowania branży. Wsparcie firmy ArcelorMittal dodatkowo wzmacnia naszą zdolność do przewodzenia zielonej rewolucji stalowej.

Od momentu uruchomienia, fundusz XCarb® Innovation Fund firmy ArcelorMittal zobowiązał się do inwestycji w sześć spółek obejmujących szereg technologii dekarbonizacji – energię odnawialną, długoterminowe magazynowanie w akumulatorach, wychwytywanie i ponowne wykorzystanie węgla, elektrolizę wodoru, energię jądrową, a teraz także elektrolizę bezpośrednią. Fundusz jest również partnerem w programie Catalyst firmy Breakthrough Energy, zobowiązując się do zainwestowania 100 milionów dolarów w ciągu pięciu lat. Więcej informacji o funduszu można znaleźć tutaj.

Skip to content