• 8 lipca 2022

Następne spotkanie partnerów projektu Retrofit Hub

Następne spotkanie partnerów projektu Retrofit Hub

Następne spotkanie partnerów projektu Retrofit Hub 1024 502 PLGBC

Dzisiaj Alicja HellerAnna Jurczak brały udział w kolejnym spotkaniu przedstawicieli partnerów projektu RetrofitHubPLGBC, Croatia Green Building Council oraz Hungary Green Building Council. Uczestnicy zaplanowali działania na najbliższy czas i podzielili się dotychczasowymi osiągnięciami.

Realizacja projektu pozwala na promowanie procedur modernizacji energetycznej wśród grup docelowych, co ma zwiększyć liczbę zmodernizowanych i odnowionych budynków w krajach objętych projektem. Projekt finansowany jest przez GIZ: EUKI – European Climate Initiative, na zlecenie Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety

Skip to content