W kwietniu budynek biurowy Biura przy Willi – Browary Warszawskie przy ul. Grzybowskiej w Warszawie uzyskał certyfikat BREEAM 2013 na wysokim poziomie EXCELLENT. To powód do dumy i świętowania zarówno dla dewelopera Echo Investment S.A. jak i projektanta JEMS Architekci Sp. z o.o. Za certyfikację obiektu w systemie BREEAM odpowiada Sweco Consulting.

W budynku Biura Przy Willi zastosowano rozwiązania wspierające oszczędność energii i wody oraz minimalizację oddziaływania budynku na środowisko np. przez ograniczenie nocnego zanieczyszczenia światłem, odpowiedzialny wybór materiałów budowlanych oraz przyjęcie polityki zarządzania odpadami zarówno na etapie budowy jak i funkcjonowania obiektu. Na dachu budynku zaprojektowano systemowe maty wegetacyjne z roślinnością złożoną z traw i bylin, głównie gatunków rodzimych oraz maty rozchodnikowo-ziołowe, a także przewidziano miejsce na hotele dla owadów.

Równie ważne w projekcie jest zapewnienie komfortowych warunków pracy użytkownikom budynku, np. poprzez wykorzystanie strefowania oświetleniem, dobrej jakości powietrza i wody czy odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Projekt wspiera również aktywizację przyszłych użytkowników. Do ich dyspozycji będą dedykowane stojaki rowerowe w garażu, szafki oraz szafy suszące na ubrania.

W budynku zaprojektowano dwie stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Wykorzystanie takiego rozwiązania jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie elektrycznymi samochodami. Popularyzacja tego trendu może również prowadzić do upowszechnienia bardziej przyjaznych rozwiązań i usprawnić korzystanie z nich, a w dalszej perspektywie z pewnością przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 z samochodów osobowych.

Poza popularnymi rozwiązaniami projektowymi na potrzeby certyfikacji BREEAM, zastosowano także innowacyjne podejście w zakresie zarządzania budynkiem. W ciągu pierwszych 3 lat użytkowania obiektu prowadzony będzie monitoring zużycia energii i wody oraz zostaną ustalone cele ograniczenia ich zużycia. Zbierane będą również informacje związane z satysfakcją użytkowników. Budynek będzie dodatkowo sprawdzany pod kątem poprawności działania, ewentualne niezgodności zostaną dostosowywane do rzeczywistych potrzeb. Wyniki powyższych analiz zostaną przekazane deweloperowi oraz zespołowi projektowemu w celu określenia najlepszych praktyk, które będą mogły zostać wykorzystane w kolejnych inwestycjach. Takie podejście pozwoli na lepsze zrozumienie działania budynku oraz potrzeb jego użytkowników, może też przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy osób zaangażowanych w projekt, obniżenia kosztów użytkowania budynku czy też uniknięcia potencjalnych niedociągnięć w przyszłości.

Sam etap budowy również cechował się zrównoważonym podejściem, co potwierdza m. in. przekazanie do recyklingu ponad 95% odpadów komunalnych i budowlanych (innych niż niebezpieczne) wytworzonych na budowie.

Zapewnienie zdrowych, efektywnych energetycznie i ekologicznych budynków jest jednym z głównych zadań współczesnego budownictwa. Gratulujemy Echo Investment uzyskania zielonego certyfikatu BREEAM i życzymy dalszych sukcesów we współpracy ze Sweco Consulting.

Bardzo wysoki poziom certyfikacji BREEAM budynku Biura przy Willi w ramach inwestycji Browary Warszawskie jest efektem doskonałej współpracy Asesora BREEAM z deweloperem Echo Investment, architektami z studia architektonicznego JEMS oraz projektantami branżowymi z firmy Roger Preston. Od samego początku certyfikacja BREEAM stanowiła jedną z głównych osi projektowania, dzięki czemu zminimalizowano ryzyko pominięcia lub niewłaściwego wykonania któregokolwiek z wymogów certyfikacji. W rezultacie Biura przy Willi zostały zaprojektowane jako nowoczesny, zaawansowany technologicznie budynek, bazujący jednocześnie na zasadach zrównoważonego projektowania – Dominik Włodarczyk, Assessor projektu ze Sweco Consulting.

Podobne informacje