• 23 marca 2022

Nowi Członkowie PLGBC

Nowi Członkowie PLGBC

Nowi Członkowie PLGBC 987 719 PLGBC

Nasi członkowie doceniają przynależność do społeczności o wspólnych wartościach, w której otwartość i współpraca zapewniają umiejętności i wiedzę niezbędne do przeprowadzania zrównoważonych zmian. Umożliwia to liderom maksymalizację ich wpływu i pozycjonowanie ich organizacji w czołówce zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Do grona członków PLGBC dołączyli:

Autodesk zmienia sposób, w jaki świat jest projektowany i tworzony. Technologia opracowana przez firmę obejmuje architekturę, inżynierię, budownictwo, projektowanie produktów, produkcję, media i rozrywkę, umożliwiając innowatorom na całym świecie rozwiązywanie dużych i małych wyzwań. Oprogramowanie Autodesk pomaga klientom projektować i tworzyć lepszy świat dla wszystkich – od bardziej ekologicznych budynków, przez inteligentniejsze produkty, po bardziej hipnotyzujące filmy kinowe.

Obecnie Luma Design pracuje m.in. nad innowacyjną technologią oczyszczania ścieków, która umożliwi zastosowanie strategii gospodarki bezodpadowej. Pozwoli ona zawrócić i ponownie wykorzystać produkty otrzymane w procesie technologicznym (obieg zamknięty) albo umożliwi takie ich przetworzenie, które pozwoli na wykorzystanie w innych dziedzinach życia gospodarczego. Oczyszczalnia pozwoli na zawrócenie biogenów do gleby w formie nawozów i polepszaczy gleby, zapewniając podstawy rolnictwa w obiegu zamkniętym. Zapewni również odzysk energii, usuwanie szkodliwych mikrozanieczyszczeń oraz odzysk wody (oczyszczonych ścieków), która będzie mogła być wykorzystana do celów gospodarczych i przemysłowych, np. do nawadniania w rolnictwie, utrzymania zieleni miejskiej, jako wymiennik ciepła w ciepłownictwie, jako rozpuszczalnik w przemyśle.

Kolejnym przedsięwzięciem, które realizuje firma jest opracowanie innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie technologii wentylacji mechanicznej z regulacją temperatury powietrza nawiewanego, przeznaczonych dla istniejących już budynków mieszkalnych i szkół. Będą one gwarantować wysoką jakość powietrza poprzez: obniżanie poziomu stężenia CO2, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a także filtrację zanieczyszczeń pyłowych PM2.5 i PM10.

W zakresie działań Luma Design jest również opracowanie projektu technologii domowej retencji w wyniku której powstanie system, który ułatwi zagospodarowanie wody opadowej, co przyczyni się do lepszej ochrony ekosystemów wodnych oraz zmniejszenia zużycia wód gruntowych. Działania te wpisują się w unijną strategię „Europejskiego Zielonego Ładu”. Dzięki zastosowaniu technologii informatycznych można aktywnie zarządzać procesem gromadzenia i wykorzystywania wody opadowej w oparciu o dane dotyczące charakterystyki jej zużycia oraz prognozy pogody.

Firma prowadzi również badania związane z innowacyjną, niskoemisyjną technologią grzewczą zwłaszcza w zakresie unowocześniania pomp ciepła. Realizowany jest projekt w zakresie opracowania energooszczędnych systemów dostarczających ciepło i chłód dla domu i biura, wykorzystujących innowacyjne technologie magazynowania ciepła i chłodu, m.in. poprzez czerpanie maksymalnej dostępnej w danym czasie energii z OZE i dystrybuowanie jej w zależności od zapotrzebowania budynku. Systemy te będą cechować się wysoką sprawnością, minimalnymi stratami energii, stabilnością dystrybucji ciepła/chłodu, optymalną kubaturą dla ostatecznego zastosowania, będą też nieszkodliwe dla środowiska. Opracowane systemy spowodują zmniejszenie kosztów ogrzewania i chłodzenia budynków, czerpiąc i oddając w optymalny i efektywny sposób energię z OZE.

PM Group to #agreatplacetogrow

PM Group jest globalną firmą świadczącą usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowo-budowlane, działającą w Europie, Azji i USA. Jej międzynarodowy zespół liczy ponad 3 000 osób, w Polsce zatrudnia ponad 400 osób, z czego niemal połowa to wysokiej klasy inżynierowie i projektanci, którzy na co dzień zarządzają projektowaniem, budową i oddawaniem do użytku zaawansowanych technologicznie obiektów. PM Group realizuje złożone projekty inwestycyjne w sektorach nauk przyrodniczych, żywności i napojów, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, zaawansowanej produkcji, energetyki i ochrony środowiska.

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) jest wiodącą firmą oferującą szeroki wachlarz usług najwyższej jakości na rynku nieruchomości oraz zarządzanie inwestycyjne. Działając w 64 krajach, ponad 17 000 specjalistów współpracuje w celu maksymalizacji wartości nieruchomości dla najemców, właścicieli i inwestorów. Przez ponad 27 lat doświadczony zespół liderów, posiadający znaczne udziały w firmie, zapewnił akcjonariuszom firmy roczny zwrot z inwestycji w wysokości blisko 20%. Z rocznymi przychodami na poziomie $4,1 mld oraz aktywami w zarządzaniu o wartości ponad $50 mld, Colliers maksymalizuje potencjał nieruchomości i przyspiesza sukces swoich klientów i pracowników.

Colliers w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, gdzie łącznie zatrudnia ponad 300 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach: Eurobuild, CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Wśród otrzymanych przez Colliers wyróżnień znajdują się m.in.: nagroda Outsourcing Star przyznawana firmom nieruchomościowym najprężniej działającym w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu wręczane najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce.

Eksperci Colliers wspierają firmy członkowskie w zakresie nieruchomości, w tym badań rynku, negocjacji umów najmu, strategii lokalizacji, doradztwa w zakresie tworzenia strategii środowiska pracy, zarządzania zmianą, projektowania architektonicznego, zarządzania projektami, a także nowych technologii dedykowanych powierzchni biurowej.

Noboto Design realizuje obecnie projekty badawcze polegające na opracowaniu energooszczędnych systemów dostarczających ciepło i chłód dla domu i biura, wykorzystujących innowacyjne technologie magazynowania ciepła i chłodu, m.in. poprzez czerpanie maksymalnej dostępnej w danym czasie energii z OZE i dystrybuowanie jej w zależności od zapotrzebowania budynku. Systemy te cechują się wysoką sprawnością, minimalnymi stratami energii, stabilnością dystrybucji ciepła/chłodu, optymalną kubaturą dla ostatecznego zastosowania, a także są nieszkodliwe dla środowiska. Opracowane systemy spowodują zmniejszenie kosztów ogrzewania i chłodzenia budynków, czerpiąc i oddając w optymalny i efektywny sposób energię z OZE.

Firma prowadzi też działalność komercyjną – konstruowanie urządzeń, systemów i instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz chłodniczych, modelowanie numeryczne CFD (ang. Computational Fluid Dynamics), projektowanie systemów i instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, badania przepływowe i akustyczne (w komorze bezechowej) urządzeń i elementów instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, badania termowizyjne maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów budowlanych, badania rozkładu i profilu prędkości powietrza w pomieszczeniach.

Początki Rayss Group sięgają roku 2000, w którym powstała pracownia Rayss Szymański Architekci. Przez wiele lat jej wspólnicy zbierali doświadczenia i rozwijali zespół projektowy, mając na koncie wiele udanych realizacji. Od roku 2019 po połączeniu z pracownią architektury krajobrazu Zieleniarium pracownia kontynuuje założoną misję już jako Rayss Group.
W skład zespołu wchodzą zarówno doświadczeni projektanci, jak i młodzi architekci wprowadzający nową jakość i świeże spojrzenie na architekturę. Podstawową działalnością firmy jest kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych oraz nadzór autorski nad ich realizacją. Pracownia dba o to, by realizacja inwestycji przebiegała pod kontrolą i była wykonana zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową.
Siłą pracowni jest stała, wieloletnia współpraca z renomowanymi projektantami branżowymi, pozwalająca na realizację każdego zadania projektowego. Zespół posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji projektowej obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, sportu i rekreacji, hotelowych oraz oświaty, które wpisały się na stałe zarówno w przestrzeń Trójmiasta, jak i innych rejonów Polski. Szczególnie bliskie mu jest projektowanie odpowiadające na zmiany klimatyczne oraz projektowanie osiedli zintegrowanych i współtworzących zieloną infrastrukturę miast.

Dom Development S.A. działa od 1996 roku i jest liderem rynku mieszkaniowego w Polsce. Grupa oferuje mieszkania w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w głównych aglomeracjach kraju: w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu. Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. (dalej „Grupa”), od początku swojej działalności koncentruje się na rynku mieszkaniowym. Dom Development S.A. (dalej „Spółka”, jednostka dominująca Grupy) to wspólne przedsięwzięcie polskich menedżerów oraz inwestorów z Wielkiej Brytanii. Dom Development S.A. prowadzi działalność w Warszawie, gdzie jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby sprzedanych mieszkań. Od 2008 roku Grupa działa we Wrocławiu, obecnie wszystkie projekty Grupy w tym mieście są realizowane przez Dom Development Wrocław Sp. z o.o. W 2017 roku w wyniku przejęcia Grupy Kapitałowej Euro Styl S.A., Grupa weszła na rynek trójmiejski. Wejście Euro Styl S.A. do Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. umożliwiło skokowy wzrost skali jej działalności. Obecnie Euro Styl S.A. jest jednym z liderów rynku trójmiejskiego. W skład przejętej Grupy Kapitałowej Euro Styl S.A., wchodzi także spółka Euro Styl Construction Sp. z o.o., generalny wykonawca wszystkich inwestycji Grupy w Trójmieście. W 2018 roku powołana została Dom Construction Sp. z o.o., generalny wykonawca inwestycji Grupy w Warszawie i Wrocławiu. Od 2010 roku Grupa aktywnie wspiera nabywców mieszkań w pozyskiwaniu kredytów hipotecznych. Dom Development Kredyty Sp. z o.o. to pośrednik kredytu hipotecznego obsługujący wyłącznie klientów Grupy. Dzięki dużej skali działalności Grupa jest w stanie uzyskać konkurencyjne warunki finansowania oraz pomóc w dopełnieniu formalności swoim klientom.

Pekabex Development nie jest tradycyjną firmą deweloperską ani tradycyjnym generalnym wykonawcą. Posiada własne zespoły inwestycyjne, deweloperskie, sprzedażowe, własne biuro projektowe, produkcję, generalne wykonawstwo oraz szerokie, profesjonalne zaplecze kadrowe. Dzięki temu gwarantuje inwestorowi kompleksową obsługę w zakresie praktycznie każdej inwestycji. Projektuje, produkuje i buduje z myślą o ludziach i dla ludzi. Współpracuje z klientami indywidualnymi, biznesowymi i instytucjonalnymi. Wyznacza standardy innowacyjności, dbając jednocześnie o środowisko naturalne.

Skip to content