• 22 września 2022

Nowi Członkowie PLGBC

Nowi Członkowie PLGBC

Nowi Członkowie PLGBC 919 719 PLGBC

Nasi członkowie doceniają przynależność do społeczności o wspólnych wartościach, w której otwartość i współpraca zapewniają umiejętności i wiedzę niezbędne do przeprowadzania zrównoważonych zmian. Umożliwia to liderom maksymalizację ich wpływu i pozycjonowanie ich organizacji w czołówce zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Do grona członków PLGBC dołączyli:

Dark Arkitekter Polska to filia norweskiej firmy architektonicznej w Polsce. Specjalizuje się w projektowaniu budynków mieszkalnych i komercyjnych. Zespół w swojej pracy promuje i wykorzystuje rozwiązania ekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Większość nowoprojektowanych budynków posiada certyfikację BREEAM. Obecnie firma pracuje nad szerszym wykorzystaniem założeń i idei circular design w projektach, aby nowopowstałe budynki miały jak najmniejszy i zoptymalizowany wpływ na środowisko naturalne.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (dalej Łukasiewicz – IMBiGS) jest państwową jednostką badawczą. Od 2019 r. Instytut jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, która jest jedną z czołowych sieci badawczych w Europie. Działalność Łukasiewicz – IMBiGS jest ukierunkowana na potrzeby polskiego rynku surowców i wyrobów budowlanych, maszyn roboczych, automatyzacji procesów produkcyjnych oraz konstrukcji tymczasowych. Przy Łukasiewicz – IMBiGS działa jeden z sześciu Branżowych Punktów Kontaktowych, powołanych w 2022 r. w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa” (dalej BPK). Działania BPK Technologie Niskoemisyjne Czysta Energia przy Łukasiewicz – IMBiGS koncentrują się na wsparciu przedsiębiorców i naukowców w pozyskiwaniu środków na realizację projektów B+R z Programu Horyzont Europa w rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną w budownictwie, technologiach niskoemisyjnych w transporcie oraz energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, w instalacjach spełniających najwyższe standardy emisji zanieczyszczeń, rozwiązaniach służących optymalizacji magazynowania i wykorzystania energii w przemyśle, transporcie i gospodarstwach domowych.

Biuro projektowe zajmujące się kompleksowym projektowaniem światła w architekturze. Zespół tworzą pasjonaci: architekci, inżynierowie i doświadczeni oświetleniowcy. Zajmuje się projektowaniem światła dziennego i sztucznego oraz prowadzi działania naukowe dotyczące preferencji oświetleniowych i wpływu światła na wydajność i zdolności intelektualne człowieka.

VA.VER Studio to założone w 2014 roku kreatywne studio projektowe specjalizujące się w nowoczesnej architekturze i architekturze wnętrz. Główny obszar działalności koncentruje się na realizacji autorskich, nowoczesnych projektów architektonicznych. VA.VER Studio cechuje dążenie do tego, aby każdy projekt stanowił indywidualną, niepowtarzalną, a przy tym zawsze funkcjonalnie przemyślaną kompozycję, która całkowicie spełni nawet najbardziej wygórowane założenia projektowe. Dąży do tego, aby projekty realizowane były w duchu zrównoważonego budownictwa, promując przy tym rozwiązania proekologiczne oraz dobre praktyki z zakresu budownictwa zielonego.

Biuro projektowe, zajmujące się szeroko pojętym spektrum działań na rzecz workplace’u dla korporacji. W podstawowym obszarze działań firmy znajdują się zarówno tematy analityczne związane z projektowaniem optymalnych parametrów powierzchni biurowej pod względem funkcji, ale też kulturotwórczy design, czy nawet współpraca w zakresie komunikacji wewnętrznej. Zespół miał okazję pracować dla wielu dużych klientów – nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Dba o permanentny rozwój i kształcenie się w nowych obszarach, współpracę z klientami w sposób pełen zaangażowania, aktywizację firmy w procesie zmian i oferowanie znacznie więcej, niż tylko nowej przestrzeni biurowej. Priorytetowym kierunkiem rozwoju firmy na najbliższe lata jest zwiększanie kompetencji w segmencie sustainability, ze szczególnym uwzględnieniem obniżania śladu węglowego w realizacjach.

Spółka powstała w odpowiedzi na potrzeby branży budowlanej w zakresie gospodarki odpadami. Spółka wprowadziła na rynek aplikację BDO manager do sprawniejszej obsługi bazy danych o odpadach, której funkcjonalności zostały skrojone na potrzeby firm budowlanych. Aktualnie spółka wprowadza na rynek serwis internetowy WASTE manager, system usprawniający znalezienie odbiorcy selektywnie zebranych odpadów. Spółka zajmuje się również usługami pośrednictwa w obrocie odpadami oraz wsparciem operacyjnym firm budowlanych w selektywnej zbiórce odpadów.

Grupa Reesco jest firmą projektowo-wykonawczą, specjalizującą się w robotach budowlanych polegających na przebudowie nieruchomości komercyjnych (np. biura, powierzchnie handlowe, magazynowe), z uwzględnieniem również mieszkań na wynajem. Bazując na wiedzy i doświadczeniu swojego zespołu, stworzyła grupę czterech spółek specjalizujących się w zarządzaniu całym procesem – od studium wykonalności, projektowania, przez prace budowlane, wykończeniowe, po oddanie przestrzeni do użytku. Dbając o potrzebujących, jak również o środowisko, w 2012 roku pracownicy Reesco stworzyli fundację I Want To Help (IWTH), zajmującą się przekazywaniem potrzebującym elementów budowlanych i wyposażenia wnętrz, które nie zostały wykorzystane w realizowanych projektach oraz zdemontowanych i które nadają się do dalszego wykorzystania lub odnowienia.

Greensite Consulting wspiera inwestorów, doradza, pomaga i uświadamia w zakresie emisji CO2. Wiele lat pracy na rynku nieruchomości połączone z wiedzą z zakresu śladu węglowego, ochrony środowiska oraz architektury i budownictwa zrównoważonego – dzięki temu powstała firma, w której priorytety zrównoważonego rozwoju łączą się z wymaganiami biznesowymi. Zajmuje się liczeniem wbudowanego śladu węglowego, głównie dla realizacji biurowych (nowe fit-outy) oraz działa jako asesor certyfikacji ZIELONY DOM.

Nhood to nowa spółka na rynku nieruchomości mixed-use. Nazwa powstała ze skrótu angielskiego słowa neighborhood (sąsiedztwo) i zawiera dodatkowe znaczenia: działanie zespołowe, wspólne dobro, pozytywne nastawienie, przestrzeń, w której czujemy się dobrze, a także nowe idee. Nhood jest nowym graczem w sektorze rewitalizacji nieruchomości miejskich o potrójnym pozytywnym wpływie: społecznym, środowiskowym, gospodarczym (People, Planet, Profit). Tworzy wielofunkcyjne nieruchomości, które zmieniają miasta i handel. Zespół tworzy miejsca, które aktywują lokalne społeczności i przyczyniają się do budowy zrównoważonych miast i poprawy stanu środowiska naturalnego. Współpracuje z partnerami biznesowymi i organizacjami, które podzielają wartości, takie jak szacunek do środowiska naturalnego i ludzi – co przekłada się na dobrobyt. W ten sposób wspiera społeczności, wśród których działa.

Ruukki Construction jest dostawcą stalowych produktów i usług budowlanych przeznaczonych do dachów i ścian zrównoważonych budynków. Zatrudnia około 1500 pracowników i posiada 11 specjalistycznych zakładów produkcyjnych. Dzięki ugruntowanej obecności w 10 europejskich krajach może oferować klientom lokalnie główne marki Ruukki i Plannja. Obroty netto firmy w 2021 roku wyniosły ok. 590 mln EUR. Firma jest skandynawska, należy do koncernu SSAB i posiada wieloletnie doświadczenie na rynku stalowym i budowlanym. W Polsce Ruukki posiada dwa zakłady produkcyjne: w Żyrardowie (produkcja pokryć dachowych i systemów rynnowych) i w Obornikach (produkcja płyt warstwowych z rdzeniem PIR i rdzeniem z wełny mineralnej). Celem grupy jest oferowanie kompletnych rozwiązań w zakresie stalowych pokryć dachowych oraz systemów lekkiej obudowy dla zrównoważonych budynków. Dostarcza klientom kompletny produkt, obejmujący także wsparcie projektowe i techniczne. Wizja Ruukki: Budynki przyszłości tworzymy już dzisiaj.

Skip to content