• 16 lipca 2021

Nowi Członkowie PLGBC

Nowi Członkowie PLGBC

Nowi Członkowie PLGBC 1024 947 PLGBC

Nasi członkowie doceniają przynależność do społeczności o wspólnych wartościach, w której otwartość i współpraca zapewniają umiejętności i wiedzę niezbędne do przeprowadzania zrównoważonych zmian. Umożliwia to liderom maksymalizację ich wpływu i pozycjonowanie ich organizacji w czołówce zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Do grona członków PLGBC dołączyli:

Danuta Barańska – konsulting

CPI Poland

CPI Property Group jest wiodącą firmą w sektorze nieruchomości komercyjnych i hotelowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech. Koncentruje swoją działalność na długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości. Jest zarządcą centrów handlowych, parków handlowych i operatorem hoteli. Należy do wąskiego grona firm w regionie posiadających rating inwestycyjny. Moody’s przyznał spółce rating Baa2, a Standard&Poor’s BBB. W Polsce CPI Property Group działa od 2013 roku. Jest właścicielem i aktywnie zarządza dwudziestoma trzema nieruchomościami w sektorach: biurowym, handlowym i hotelowym.

https://cpipg.pl/pl

LUG Light Factory

LUG S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej LUG S.A. – lidera wśród polskich producentów profesjonalnych opraw oświetleniowych. Firma funkcjonuje na rynku od 1989 roku i przez ten czas przeszła dynamiczne przemiany: od małej lokalnej firmy do nowoczesnej spółki akcyjnej, która kształtuje nowatorskie rozwiązania oświetleniowe.

https://www.lug.com.pl

Stelligence

Steligence® od ArcelorMittal to koncepcja naukowa uwzględniająca analizowanie budynków w sposób holistyczny patrząc na ich cały cykl życia. Przełamuje ona bariery pomiędzy wyraźnie konkurującymi obszarami, takimi jak elastyczność, ekonomia, dbałość o środowisko i kreatywność. Sprzyja też współpracy pomiędzy różnymi specjalnościami zawodów związanych z rynkiem budownictwa – m.in. inwestorami, deweloperami, architektami, inżynierami budownictwa, project managerami czy wykonawcami. Steligence® oferuje zestaw produktów z określonymi, potwierdzonymi korzyściami, które znacząco pomagają stawić czoła wyzwaniom towarzyszącym dzisiaj nowoczesnym konstrukcjom i budynkom. Koncepcja ta jest częścią strategii ArcelorMittal, która dąży do dekarbonizacji budownictwa.

https://steligence.arcelormittal.com/

Skip to content