• 20 września 2021

Nowi członkowie PLGBC

Nowi członkowie PLGBC

Nowi członkowie PLGBC 1024 576 PLGBC

Nasi członkowie doceniają przynależność do społeczności o wspólnych wartościach, w której otwartość i współpraca zapewniają umiejętności i wiedzę niezbędne do przeprowadzania zrównoważonych zmian. Umożliwia to liderom maksymalizację ich wpływu i pozycjonowanie ich organizacji w czołówce zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Do grona członków PLGBC dołączyli:

CBRE 

CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Dallas, jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2020 r.). Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników w ponad 100 krajach. CBRE oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług, doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne.

cbre.pl

EKOANALITYKA Jerzy Sternal

Laboratorium badawcze, które wykonuje badania i pomiary fizykochemiczne powietrza w różnych środowiskach i obszarach prawnie regulowanych. Laboratorium powstało w 1995 roku, a na przestrzeni lat następował jego intensywny rozwój. Inwestycje w zakup nowoczesnej aparatury pomiarowej doprowadziły do wdrożenia wielu nowych usług badawczych, zastosowania rozwiązań ICT w działalności laboratoryjnej i transfer wiedzy między ośrodkami nauki i biznesem. Rozwój kompetencji pracowników umożliwił podjęcie prac badawczo-rozwojowych dla firm produkcyjnych oraz współpracy naukowej z instytucjami państwowymi. Od 2010 roku firma posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1207 w szerokim zakresie badań powietrza, w tym we wnętrzach pomieszczeń. Badania chemiczne czystości powietrza EKOANALITYKA Jerzy Sternal w pomieszczeniach wykonuje już od około 20 lat, natomiast od kilku lat przeprowadza również analizy powietrza w budynkach w ramach systemów certyfikacji, przede wszystkim BREEAM.

ekoanalityka.pl

Kajima Poland Sp. z o.o.

Pierwsza polska spółka Kajima powstała w 2001 roku, pod nazwą Kajima Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce. W 2009 roku firma zmieniła formę prawną i nazwę na Kajima Poland Sp. z o.o. Wszystkie jej udziały należą do Kajima Europe Design and Construction (Holding) Limited. W portfolio spółki znajduje się już ponad 120 obiektów zrealizowanych dla renomowanych polskich oraz międzynarodowych marek z sektora przemysłowego, logistycznego, retail oraz biurowego.

Trzonem usług jest generalne wykonawstwo w formacie zaprojektuj i wybuduj. Specjalizują się w budownictwie kubaturowym, krótkich terminach budowy a także prowadzeniu rozbudowy funkcjonujących części obiektów bez zakłócania ich aktywności produkcyjnej bądź logistycznej. Obiekty wykonywane przez firmę Kajima Poland to przede wszystkim hale magazynowo-logistyczne, zakłady przemysłowe i produkcyjne, centra handlowe oraz budynki biurowe.

kajima.pl