Tactus dba o środowisko przyrodnicze w trakcie planowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Firma wspiera inwestorów i wykonawców w wypełnianiu wymogów w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

Oferta:

» Nadzory i inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestycji

» Ekspertyzy na potrzeby prac termomodernizacyjnych i remontowych

» Ekspertyzy ornitologiczne na potrzeby Programu Rolnośrodowiskowego

» Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby wycinki drzew i krzewów

» Ekspertyzy i dokumentacje na potrzeby budownictwa ekologicznego

» Inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy dla sektora OZE

Podobne informacje