• 17 listopada 2021

Nowy Członek PLGBC

Nowy Członek PLGBC

Nowy Członek PLGBC 1024 576 PLGBC

Nasi członkowie doceniają przynależność do społeczności o wspólnych wartościach, w której otwartość i współpraca zapewniają umiejętności i wiedzę niezbędne do przeprowadzania zrównoważonych zmian. Umożliwia to liderom maksymalizację ich wpływu i pozycjonowanie ich organizacji w czołówce zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Do grona członków PLGBC dołączył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wydział Architektury jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Powstał w 1915 roku jako pierwsza nowoczesna wyższa szkoła architektoniczna w Polsce, jego pierwszym dziekanem został Józef Pius Dziekoński.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej jest jedną z dziewięciu państwowych szkół architektury w Polsce. Jest jednym z największych ośrodków nauki i dydaktyki w dziedzinie architektury i urbanistyki w kraju, a dzięki licznym kontaktom zagranicznym i zauważalnemu udziałowi absolwentów w architekturze światowej – również w skali międzynarodowej. Wydział Architektury jest członkiem kilku europejskich stowarzyszeń zawodowych: EAAE, ECAADE, AESOP, oraz amerykańskich – ACSA i ACADIA. Co roku około 60 studentów architektury ma możliwość studiowania, semestr lub dwa, w jednej z około 20 europejskich uczelni architektonicznych, z którymi Wydział współpracuje w ramach programu Erasmus+.

Założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują następujące grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, ekonomia procesu inwestycyjnego, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe.

www.arch.pw.edu.pl

Skip to content