• 30 czerwca 2020

Nowy Zarząd PLGBC

Nowy Zarząd PLGBC

Nowy Zarząd PLGBC 1024 768 PLGBC

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC na posiedzeniu w dniu 24 czerwca br. wybrało nowy Zarząd i Prezydenta stowarzyszenia.

W dniu 24 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Na trzyletnią kadencję powołano nowego Prezydenta oraz Zarząd stowarzyszenia, a także Komisję Rewizyjną.

Na stanowisko Prezydentki PLGBC wybrano Agnieszkę Strzemińską, Marketing Manager Poland & Baltics, Knauf Insulation.

Do grona Członków Zarządu powołano następujące osoby:

 • Danutę Barańską, Dyrektor Kreatywną, Tétris
 • Monikę Dębską-Pastakia, Prezes Zarządu, Knight Frank
 • Marcina Gawrońskiego, Dyrektora Działu Budownictwa Ekologicznego, Sweco Consulting
 • Ewę Łydkowską, Menedżer ds. Marketingu, Vastint Poland
 • Artura Pollaka, Prezesa Zarządu, APA Group
 • Elżbietę Rotblum, Koordynatora ds. Zrównoważonego Rozwoju, Skanska Property Poland
 • Krystiana Wawera, Partnera, Horizone Studio
 • Aleksandrę Witeczek, Adiunkta, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Menedżera Departamentu Architektury, visio architects & consultants
 • Jarosława Witka, Associate Mechanical Engineer, Arup Polska

Jako Członków Komisji Rewizyjnej wybrano:

 • Marcina Malickiego, Prezesa Zarządu, Activtek Polska
 • Adama Targowskiego, Menedżera ds. Zrównoważonego Rozwoju, Skanska Commercial Development Europe.

Serdecznie gratulujemy i ogromnie cieszymy się ze współpracy.

Jednocześnie, w imieniu Członków i zespołu PLGBC bardzo dziękujemy Rafałowi Schurmie, właścicielowi visio archtects and consultants, założycielowi Stowarzyszenia, pełniącemu funkcję pierwszego Prezydenta PLGBC, za zaangażowanie i wsparcie rozwoju organizacji.

Za aktywność i reprezentowanie naszej organizacji w branży budownictwa i nieruchomości w Polsce dziękujemy także wszystkim Członkom Zarządu poprzedniej kadencji, a w szczególności:

Emilowi Gromadzkiemu, Dyrektorowi Sprzedaży, Carrier Polska, Bartłomiejowi Kisielewskiemu, Partnerowi, Horizone Studio, Krzysztofowi Kraicziczkowi, Operating Principal, KW Poland, Marcinowi Malickiemu, Prezesowi Zarządu, Activtek Polska, Agnieszce Strzemińskiej, Marketing Manager Poland & Baltics, Knauf Insulation, Adamowi Targowskiemu, Menedżerowi ds. Zrównoważonego Rozwoju, Skanska Commercial Development Europe, Jarosławowi Witkowi, Associate Mechanical Engineer, Arup Polska.

Skip to content