#ArchitekciDlaKlimatu

Akcja #ArchitekcidlaKlimatu została zainicjowana w październiku 2019 roku przez członków Koła Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego SARP. Architekci włączyli się w działania mające na celu podkreślenie wagi kryzysu klimatycznego, chcąc zwrócić uwagę na możliwości, jakimi dysponuje projektant, aby przeciwdziałać jego konsekwencjom.

Biorący udział w akcji architekci zapewniają, że kwestie klimatyczne są dla nich jednymi z najistotniejszych i deklarują działania projektowe nakierowane na rozwiązania korzystne dla klimatu i środowiska. Organizatorzy mają nadzieję, że akcja #ArchitekcidlaKlimatu pozwoli projektantom pokazać swoje zaangażowanie w kwestie środowiskowe.

W ramach inicjatywy sformułowana została deklaracja, która podkreśla odpowiedzialność spoczywającą na projektantach oraz rolę, jaką mają do odegrania w propagowaniu korzystnych, proklimatycznych działań. Rozwiązania przyjazne dla klimatu są dziś niezbędnym kryterium projektowania wysokiej jakości środowiska zbudowanego. Świadomość potrzeby ich stosowania powinna być powszechna zarówno wśród architektów, projektantów branżowych, jak i inwestorów.

#ArchitekcidlaKlimatu wierzą, że połączenie sił i wspólna troska o stan klimatu, wyrażająca się w odpowiednich działaniach zawodowych, społecznych oraz edukacyjnych, może mieć znaczący wpływ na przyszłość naszej planety.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zostało Partnerem Akcji w styczniu 2020 roku.

Więcej informacji:
www.architekcidlaklimatu.pl/
https://www.facebook.com/ArchitekciDlaKlimatu/

Deklaracja #ArchitekciDlaKlimatu wpisuje się w postulaty Paktu Architektoniczno-Urbanistycznego ogłoszonego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP24) w Katowicach w grudniu 2018 roku.

Skip to content