Building Efficiency Accelerator (BEA)

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego oraz siostrzane green building councils w Kolumbii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Republice Południowej Afryki będą współpracowały z władzami w Warszawie, Bogocie, Dubaju i Tshwane w ramach programu Building Efficiency Accelerator (BEA) – publiczno-prywatnego partnerstwa miast, organizacji i firm, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach. BEA jest jednym z sześciu akceleratorów działających w ramach Sustainable Energy for ALL (SE4All), inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ.

Wybrane miasta, we współpracy z lokalnymi green building councils, opracują plany działań, które znacząco przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej na poziomie miasta, a także przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom.

Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, stwierdził: „Mimo postępów osiągniętych w Stolicy w ostatnich latach, które sprawiły, że zużycie energii w budynkach i związane emisje zmniejszają się po raz pierwszy od roku 1989, istnieje wciąż ogromny potencjał w zakresie dalszego zwiększania efektywności energetycznej naszych budynków. Np. w samym sektorze mieszkaniowym dałoby się osiągnąć oszczędności rzędu 2 TWh ciepła rocznie! Stąd wielkie znaczenie ma nasza współpraca z partnerami programu Building Efficiency Accelerator na rzecz wdrażania innowacyjnych projektów i wymiany dobrych praktyk.”

Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego powiedziała: „Jesteśmy dumni z naszej dobrej współpracy z polskimi miastami. Kiedy miasto stołeczne Warszawa wyraziło swoją wolę przyłączenia się do Building Efficiency Accelerator, bez wahania zaoferowaliśmy nasze wsparcie i ekspertyzę. Pomoc miastu w projekcie, który będzie miał znaczący wpływ na efektywność energetyczną warszawskich budynków wpisuje się w misję stowarzyszenia. Taka współpraca jest możliwa dzięki naszej przynależności do międzynarodowych struktur World Green Building Council (WorldGBC), która jest jednym z głównych partnerów akceleratora.”

Według Terri Wills, Dyrektora Zarządzającego World Green Building Council„Miasta i ich budynki odpowiedzialne są za około 75% globalnego zużycia energii, co sprawia, że są kluczowymi elementami w walce ze zmianami klimatycznymi. W miastach tkwi ogromny potencjał znaczącego obniżenia zużycia energii; zwłaszcza przeprowadzenie tego procesu w budynkach daje najbardziej wymierne korzyści. Dzięki współpracy z miastami, nasze green building councils pomogą w jego realizacji.”

Miasta to niekwestionowani liderzy: jako właściciele budynków, inwestorzy i twórcy prawa miejscowego kształtują naszą zrównoważoną przyszłość, a redukcja zużycia energii w budynkach jest niezbędnym elementem walki z niebezpiecznymi zmianami klimatu. Energia zużywana w budynkach bywa odpowiedzialna za połowę emisji CO2 w miastach, a w skrajnych przypadkach dużych aglomeracji nawet za 80% emisji. Biorąc pod uwagę, że do roku 2050 około dwie trzecie światowej populacji ma żyć w miastach, znaczenie efektywności energetycznej budynków nabiera jeszcze większego wymiaru.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych na stronach:

Sustainable Energy For All (se4all)

World Resources Institute (WRI)