buildingSMART

buildingSMART to międzynarodowa organizacja not-for-profit, popularyzująca BIM (Building Information Modeling), a przede wszystkim rozwój otwartych standardów wymiany danych BIM, tzw. openBIM – poprzez wytwarzanie, certyfikowanie, udostępnianie światu formatu IFC i rozwiązań pokrewnych (BCF, bSDD), jakże ważnych z punktu widzenia ułatwiania komunikacji w budowlanym procesie inwestycyjnym.

Krajowy oddział – buildingSMART Polska działa od 2019 roku i z sukcesem realizuje swoją misję poprzez działalność Pokoi Technicznych, które pracują nad rozwiązaniem konkretnych problemów właściwych polskiemu rynkowi (dla przykładu: legalROOM opublikował opracowania, np. dotyczące BIMu w zamówieniach publicznych czy też umów z wykorzystaniem BIMu; constructionROOM wkrótce wyda podręcznik z wytycznymi do eksportu plików IFC; productROOM przygotował krajową rekomendację dla systemu klasyfikacyjnego – ten element został uwzględniony i opisany w dokumencie opracowanym dla Ministerstwa Rozwoju pt. Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce. Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych).

W ramach partnerstwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Stowarzyszenie buildingSMART Polska będą podejmować wspólne inicjatywy w zakresie:

  • wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych,
  • promowania zrównoważonego budownictwa ograniczającego negatywne oddziaływanie na środo­wisko i zmiany klimatyczne.

Więcej o buildingSMART