Dostępność Plus

PLGBC wspiera działania i inicjatywy dla projektowania lepszego i bardziej przyjaznego otoczenia. Szczególnie interesują nas aspekty zrównoważonej architektury wykorzystane w zielonych budynkach i referencyjne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych i osób z ograniczeniami ruchowymi, czy sensorycznymi. Dlatego też w 2018 roku PLGBC, obok blisko 150 innych organizacji i instytucji, przystąpiło jako sygnatariusz Deklaracji Partnerstwa na rzecz Programu Dostępność Plus, opracowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Celem Programu jest przede wszystkim podniesienie jakości życia, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Ma temu służyć poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.
Program Dostępność Plus dotyczy 8 obszarów: transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja oraz architektura.

W obszarze architektury program rekomenduje rozwiązania i udogodnienia. Zakłada, iż nowe inwestycje budowlane będą musiały spełniać warunki dostępności i będą od początku projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Dla istniejących budynków pojawią się nowe możliwości ich modernizacji, na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi oraz automatycznego oświetlenia.

PLGBC przystąpiło do Programu obok takich organizacji i instytucji, jak m.in.: Polska Rada Centrów Handlowych, Izba Architektów RP, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Komitet Paraolimpijski, czy Związek Banków Polskich.

Według informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie w perspektywie 2018-2025 ok. 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Więcej informacji tutaj