European Resource Efficiency Knowledge Centre

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC nawiązało współpracę z European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK). Projekt jest inicjatywą Komisji Europejskiej, realizowaną przez konsorcjum organizacji, w tym Technopolis Group, VDI Zentrum Ressourceneffizienz (Niemcy), WRAP (Wielka Brytania), Motiva (Finlandia), Enviros (Czechy), WAAT i Arctik (Belgia). Jej celem jest wymiana dobrych praktyk dla racjonalnego wykorzystania zasobów w gospodarce w obiegu zamkniętym.

EREK jest platformą umożliwiającą i wzmacniającą działania na rzecz efektywnego korzystania z zasobów w Europie i poza nią, w szczególności w odniesieniu do organizacji wspierających przedsiębiorstwa, które chcą pozostać na bieżąco, zdobywać i dzielić się swoją wiedzą oraz promować efektywne korzystanie z zasobów w swoim regionie i sektorach.

EREK wspiera  krajowe, regionalne i lokalne organizacje w całej Europie, które współpracują z MŚP w celu poprawy ich efektywności środowiskowej, pomagając im stać się bardziej zasobooszczędnymi. Zapewnia narzędzia, informacje i możliwości biznesowe pokazujące nowe i lepsze sposoby efektywnego wykorzystywania zasobów w gospodarce o obiegu zamkniętym, które przekształcają odpady w aktywa.

Obszary zainteresowań EREK to:

 • Biura,
 • Inżynieria chemiczna i procesowa,
 • Budownictwo,
 • Przetwórstwo spożywcze,
 • Hotele i restauracje,
 • Produkcja maszyn i urządzeń,
 • Przetwarzanie metali i tworzyw sztucznych,
 • Tekstylia i odzież,
 • Drewno i obróbka drewna,
 • Gospodarka odpadami i recykling,
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna.

EREK organizuje m.in. warsztaty i seminaria internetowe w celu promowania efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki cyrkulacyjnej. Udostępnia aktualizacje dotyczące wydarzeń branżowych z zakresu efektywnego gospodarowania zasobami w Europie. Umożliwia także przegląd programów i zasobów pomocniczych, na szczeblu krajowym i regionalnym, które zapewniają infrastrukturę, narzędzia i finansowanie dla inicjatyw na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami.

W chwili obecnej EREK składa się z 41 członków w 17 krajach, ale liczba ta stale rośnie. Wśród członków znajdują się organizacje wspierające biznes, klastry i izby handlowe.

Więcej informacji