Międzynarodowe Standardy Etyczne (IESC)

Koalicja ponad 80 organizacji zawodowych i instytucji odpowiedzialnych za ustanawianie standardów prowadzi globalne konsultacje wokół projektu wspólnych zasad etycznych dla profesjonalistów branży gruntów, budownictwa, nieruchomości i infrastruktury na całym świecie.

Sektor budownictwa i nieruchomości to jeden z kluczowych sektorów światowej gospodarki, w którym skumulowana jest znaczna część światowego bogactwa. Stworzenie uniwersalnego zbioru międzynarodowych standardów etycznych ma na celu zwiększenie transparentności i spójności globalnego rynku nieruchomości i zaufania do związanych z nim zawodów.

PLGBC przystąpiło do  koalicji IES oraz zadeklaryzowało popularyzowanie jej ustaleń na polskim rynku. Implementacja Międzynarodowych Standardów Etycznych ma umocnić istniejące kodeksy etyczne i umieścić etykę biznesową w sercu światowego rynku nieruchomości. Opracowanie jednego, kompleksowego zbioru zasad etycznych ma również wspomóc aktywne na rynku nieruchomości organizacje zawodowe w promowaniu wartości będących podstawą rozwoju bardziej etycznego i zrównoważonego biznesu.

Na świecie zachodzi bardzo wiele powiązanych ze sobą negatywnych zjawisk, takich jak wyzysk pracowników i korupcja. Pokazują one, jak ważna powinna być etyka w działaniach uczestników rynku. Przyjęcie bardziej etycznego podejścia jest konieczne dla odbudowy zaufania do biznesu i zachowania zawodowych standardów. Międzynarodowy standard etyczny może wnieść w tym zakresie tak bardzo potrzebną przejrzystość. Celem działania Komitetu ds. ustanowienia standardów jest identyfikacja fundamentalnych zasad mogących posłużyć jako podstawa rozwoju Międzynarodowych Standardów Etycznych w obszarze gruntów, nieruchomości, budownictwa i infrastruktury.

Wybór liderów branży i ekspertów ds. etyki Koalicji IES zainicjował transparentny i otwarty dla wszystkich uczestników globalnego rynku nieruchomości proces. Komitet ds. ustanowienia standardów jest prawdopodobnie pierwszym tak zróżnicowanym ciałem, które kiedykolwiek zajmowało się etyką w obszarze gruntów, nieruchomości, budownictwa, infrastruktury i powiązanych zawodów.

Więcej informacji tutaj

Skip to content