Międzynarodowe Standardy Pomiaru Nieruchomości (IPMSC)

International Property Measurement Standards Coalition (IPMSC) to w wolnym tłumaczeniu koalicja na rzecz międzynarodowych standardów pomiaru nieruchomości. Została powołana podczas spotkania w Banku Światowym w Waszyngtonie 1-2 maja 2013 roku. Formalnie zawiązano ją 30 maja 2013 roku. W skład koalicji wchodzi już ponad 80 organizacji zawodowych oraz tzw. non-profit z całego świata. Celem powstania oraz pracy IPMSC jest stworzenie oraz wdrożenie międzynarodowych standardów pomiaru budynków.

Obecnie istnieje olbrzymie zróżnicowanie w międzynarodowym podejściu do pomiaru budynków tj. domów, biur, centr handlowych i innych. Przykładowo w niektórych krajach popularną praktyką jest uwzględnianie powierzchni wspólnej nieruchomości (tj. szyby windowe, korytarze itp.) w pomiarach powierzchni lokalu. W innych natomiast uwzględnia się nawet parkingi zewnętrzne i baseny. Naturalnie tak wielkie różnice pomiędzy metodami pomiarowymi mocno utrudniają użytkownikom nieruchomości, inwestorom, najemcom i deweloperom porównanie powierzchni. Badanie przeprowadzone przez JLL – globalną firmę zajmującą się nieruchomościami, pokazuje, że różnice w powierzchni nieruchomości pomiędzy metodami pomiarowymi mogą sięgać nawet 24%. Identyczna powierzchnia biurowa w jednym kraju może zostać określona jako 10 000 m2, a w drugim jako 12 000 m2.

Międzynarodowe Standardy Pomiaru Nieruchomości mają sprawić, że pomiary budynków wykonywane będą stałymi, uniwersalnymi metodami, przyczyniając się do poprawy przejrzystości rynku nieruchomości. Zwiększą zaufanie publiczne oraz jednocześnie poprawią stabilność rynku nieruchomości.

IPMSC zachęca kraje, w których nie zostały ustalone pełnowartościowe standardy pomiaru powierzchni budynków do wdrożenia IPMS. W krajach, które dysponują własnymi normami, zalecane jest współistnienie standardów lokalnych i IPMS. W przyszłości planowane jest stworzenie kolejnych norm dotyczących pomiaru budynków przemysłowych, mieszkalnych itd.

Ponieważ jako dobrą praktykę przyjmuje się rozdzielenie pomiarów nieruchomości od szacowania nieruchomości, IPMS skoncentrowane zostały wokół pomiarów budynków.

W celu określenia rodzaju wykazywanej powierzchni standardy IPMS wyróżniają trzy jej rodzaje:

 • IPMS 1,
 • IPMS 2 – biurowa,
 • IPMS 3 – biurowa.

W odniesieniu do budynków biurowych standard IPMS można zastosować w celu wszelkich pomiarów uzgodnionych pomiędzy użytkownikami, obsługą, inwestorami oraz innymi osobami. W sytuacjach, które nie są bezpośrednio przewidziane w normie, zalecane jest wykazanie się tzw. postawą zdroworozsądkową. Standard IPMS for Office zawiera propozycje rysunków i wykazów, jakie mogą posłużyć do prezentacji wyników pomiarów w wielu formatach. Korzystający ze standardów IPMS powinni mieć świadomość, że powierzchnie zawarte w raportach z pomiaru nie muszą być jednoznaczne z powierzchnią dopuszczoną do użytkowania według lokalnego prawa.

Głównymi zasadami stosowanymi w pomiarach i obliczeniach budynków według IPMS są:

 1. Pomiar danego przedmiotu musi być fizycznie możliwy.
 2. Musi istnieć możliwość obiektywnej oceny pomiarów.
 3. Pomiar musi być przejrzysty.
 4. Pomiary i obliczenia muszą być jasno udokumentowane z wyszczególnieniem:
 • użytych narzędzi,
 • tolerancji pomiaru,
 • jednostek,
 • rodzaju zastosowanego standardu IPMS.

IPMS mogą być wykorzystywane w dowolnym celu w ramach współpracy pomiędzy użytkownikami, dostawcami usług oraz stronami trzecimi. W pewnych okolicznościach IPMS mogą stanowić wspólną płaszczyznę dla istniejących standardów jako źródło uniwersalnego języka pomiaru.

PLGBC zadeklarowało aktywny udział w propagowaniu IPMS, co w znacznym stopniu pozwoli usystematyzować rynek budowlany w Polsce. Podejmowane przez Stowarzyszenie działania będą miały przede wszystkim charakter informacyjny. Będą to między innymi: kampania edukacyjna oraz materiały szkoleniowe dla studentów i profesjonalistów.

http://ipmsc.org