Nowy Europejski Bauhaus

Nowy Europejski Bauhaus jest europejską inicjatywą ekologiczno-gospodarczo-kulturalną, której celem jest wspieranie osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. Program NEB opiera się na łączeniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu z życiem codziennym i przestrzeniami, w których funkcjonujemy.

Ideą Nowego Europejskiego Bauhausu jest budowanie pomostów pomiędzy różnymi dyscyplinami – światem nauki, technologii, sztuki i kultury – po to, by wypracowane wspólnie rozwiązania w praktyce zmieniały otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne. Inicjatywa angażuje Europejczyków do wspólnego tworzenia zrównoważonych, sprzyjających włączeniu społecznemu, estetycznych miejsc do życia.

We wrześniu 2022 roku Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zostało partnerem Nowego Europejskiego Bauhausu. Inicjatywę wspiera ponad 500 partnerów.

Więcej o NEB