Partnerstwo dla Klimatu

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC dołączyło do programu Partnerstwo dla Klimatu, zainicjowanego przez Miasto Warszawa.

Program oparty jest o współpracę grupy ok. 30 partnerów: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Członkowie wymieniają się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie ochrony klimatu, adaptacji do jego zmian oraz czystego powietrza. Celem platformy współpracy jest wykorzystanie innowacyjnych działań i wsparcie Miasta Warszawa w tych obszarach.

W ramach Partnerstwa zostały utworzone grupy robocze: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna; edukacja ekologiczna; elektromobilność i innowacyjny transport; zrównoważone budownictwo; czyste powietrze oraz finansowanie zrównoważonego rozwoju.

PLGBC dołączyło do grupy roboczej Zrównoważone budynki i budownictwo.

Współpracę zainicjowano w lipcu 2019 roku.

Więcej informacji: tutaj

Skip to content