Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych PINK

Stowarzyszenie Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych PINK to grupa reprezentująca deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Stowarzyszenie chce mieć wpływ na działania legislacyjne, które dotyczą jego członków. Współpracując z innymi organizacjami chce promować dobre standardy działania rynku nieruchomości komercyjnych poprzez stworzenie swoim członkom platformy wymiany wiedzy, kontaktów i możliwości biznesowych.

Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych PINK ma charakter partnerski. Głównym celem jest promowanie zrównoważonego budownictwa, w tym zrównoważonej architektury.

Podstawą współpracy jest wspólna i wzajemna komunikacja w obszarze inicjatyw, projektów i wydarzeń. Organizacje zakładają również współorganizację warsztatów, konferencji, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz wymianę i udział swoich ekspertów w ramach organizowanych wydarzeń, a także udostępnianie materiałów merytorycznych, czy wzajemne patronaty nad wydarzeniami.

Więcej o PINK