Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP to stowarzyszenie zawodowe zrzeszające architektów oraz osoby związane z architekturą. Łączy ludzi w różnym wieku, o różnych poglądach i doświadczeniu, którzy chcą dbać o ład przestrzenny oraz brać odpowiedzialność za jakość środowiska wokół nas. Tworzy kontekst dla różnorodnych wydarzeń, wymiany informacji i wszelkich pozytywnych działań. Organizacja promuje to co najlepsze w architekturze.

Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP ma charakter partnerski. Instytucje będą wzajemnie wspierać się w działaniach w obszarze wydarzeń, projektów i inicjatyw dla promowania zrównoważonego budownictwa i architektury.

Główną przesłanką partnerstwa była wspólna troska o poszanowanie środowiska naturalnego i ochronę klimatu wynikająca z celów statutowych obu organizacji.

Partnerstwo PLGBC i SARP obejmować będzie patronaty nad inicjatywami, współorganizację konferencji, seminariów oraz szkoleń. Stowarzyszenia chcą upowszechniać wiedzę związaną ze zrównoważonym rozwojem, aby promować ekologiczne rozwiązania architektonicznie, budowlane, urbanistyczne i te związane z planowaniem przestrzennym.

Więcej o SARP: http://www.sarp.org.pl/