South Poland Cleantech Cluster

W 2017 roku Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC nawiązało współpracę z South Poland Cleantech Cluster z siedzibą w Krakowie. Organizacje nastawione są na współpracę, wymianę wiedzy i informacji.

SPCleantech działa w zakresie przemysłu czystych technologii, najszybciej rozwijającej się branży, mającej na celu przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatycznym, wykorzystującej najnowsze, innowacyjne czyste technologie i rozwiązania cyfrowe.

SPCleantech współpracuje z klastrami, organizacjami i partnerami z całego świata, ale ze względu na swoją historię oraz zaplecze koncentruje działalność na krajach skandynawskich (Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia i Islandia) oraz krajach Regionu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja oraz Ukraina).

Dzisiejsze główne globalne wyzwania wynikające z ocieplenia klimatu, urbanizacji, wzrostu populacji i zwiększenia zużycia energii nie mogą być rozwiązane za pomocą pojedynczych technologii. Zdecydowanie bardziej połączenie technologii i kompetencji partnerów oraz ich ekspertyzy, w tym systemów wodnych, odnawialnych energii, inteligentnych sieci, inteligentnych rozwiązań miejskich i systemów utylizacji odpadów, będzie skutkowało wypracowaniem nowych, zrównoważonych multibranżowych rozwiązań.

W ramach nawiązanego porozumienia organizacje podejmują następujące działania:

  • promowanie budownictwa zrównoważonego i certyfikacji budynków,
  • doradztwo techniczne,
  • badania naukowe i rozwojowe,
  • współorganizację warsztatów, konferencji, szkoleń, wyjazdów studyjnych,
  • działalność informacyjną i edukacyjną.

Więcej informacji tutaj