Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK), zrzesza osoby fizyczne, prowadzące działalność w zakresie szeroko rozumianej architektury krajobrazu. Misją Stowarzyszenia jest ochrona i wspieranie interesów zawodowych architektów krajobrazu.

Inicjatywy SAK koncentrują się na trzech głównych celach:

  • podnoszenie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu,
  • edukacja architektów krajobrazu i innych uczestników procesu inwestycyjnego,
  • promocja zawodu architekta krajobrazu oraz możliwości współpracy w interdyscyplinarnych zespołach.

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu organizuje cykliczne konferencje oraz szkolenia branżowe. Członkowie SAK działają aktywnie na rzecz standaryzacji zawodu architekta krajobrazu oraz prac z zakresu architektury krajobrazu. Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu jest jedyną polską organizacją branżową zrzeszoną w European Landscape Contractors Association (ELCA) oraz International Federation of Landscape Architects – Europe (IFLA Europe).

Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu ma charakter partnerski. Organizacje będą wzajemnie wspierać się w działaniach w obszarze wydarzeń, projektów i inicjatyw dla promowania zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności, zrównoważonego projektowania i działań na rzecz podnoszenia jakości krajobrazu.

Więcej o SAK