• 10 sierpnia 2020

Potrzeba nam budynków ułatwiających użytkownikom dostęp do natury na zewnątrz

Potrzeba nam budynków ułatwiających użytkownikom dostęp do natury na zewnątrz

Potrzeba nam budynków ułatwiających użytkownikom dostęp do natury na zewnątrz 911 355 PLGBC

Materiał Partnera

Z najnowszych badań polskich naukowców, przyrodnika prof. Piotra Tryjanowskiego oraz psychiatry dr Sławomira Murawca wynika, że „kontakt z przyrodą i obserwacja ptaków zaspokajają podstawowe potrzeby: potrzebę bezpieczeństwa oraz relacji z dobrym, stale obecnym i dostępnym obiektem – która wpływa stabilizująco na samopoczucie.

Badania przeprowadzono w okresie izolacji spowodowanej pandemią Covid-19 i koncentrowały się na poznaniu samopoczucia i emocji odczuwanych w trakcie obserwacji przyrody. Grupą respondentów zostali psychiatrzy, a wybór ten nie był przypadkowy, ponieważ posiadają oni rozwinięte możliwości rozumienia samych siebie oraz umiejętność poszukiwania ukrytych znaczeń. Uzyskane wyniki ukazują bardzo ważną pozytywną rolę, jaką pełni obserwowanie ptaków i dostęp do natury, szczególnie w czasie izolacji i poczucia zagrożenia. Obserwowanie ptaków pozwalało respondentom „widzieć obecną rzeczywistość jako tożsamą z rzeczywistością sprzed pandemii koronawirusa. Przez skojarzenie ze stałością reguł, cykli i procesów przyrody wyzwalało myśli o stałości świata. Jest to kolejny dowód na to, że natura – a więc i ptaki – ma olbrzymie znaczenie dla zdrowia psychicznego”.

Co ciekawe, wyniki badań dotyczą pospolitych gatunków ptaków obserwowanych z budynków. To bardzo ważny argument przemawiający za pilną potrzebą tworzenia zrównoważonych budynków w taki sposób, aby w jak najszerszym możliwym zakresie umożliwić ich użytkownikom dostęp do natury na zewnątrz, rozumianej jako obecność siedlisk i terenów zielonych sprzyjających obecności dzikich gatunków ptaków (ale również innych przedstawicieli flory i fauny) i możliwości obserwowania ich. Oczywiście nie każdy projekt zlokalizowany jest w sąsiedztwie atrakcyjnych dla ptaków terenów, np. parków, natomiast sąsiedztwo pospolitych gatunków ptaków możemy sobie zapewnić poprzez odpowiednie aranżowanie nawet niewielkiej powierzchniowo zieleni projektowej lub obecności miejsc rozrodczych dla ptaków gniazdujących w budynkach. Idealne w takim wypadku będą nawet niewielkie skwery czy zieleńce tworzone przez odpowiednie siedliskowo gatunki drzew i krzewów, zapewniające miejsca do gniazdowania i bazę żerowiskową oraz budki lęgowe montowane na elewacji lub wręcz w nią wkomponowane oraz karmniki i pojniki umieszczane w odpowiedniej odległości od przeszklonych elementów elewacji i okien tak, aby nie generować ryzyka kolizji dla ptaków (wykorzystywane w okresie, kiedy należy zadbać o dokarmianie ptaków). Najprostsze przykłady i inspiracje dotyczące dostępu do natury, przygotowane m.in. przez TACTUS, znajdziecie tutaj: https://zdrowebiuro.plgbc.org.pl/kategorie/natura-w-biurze-i-na-zewnatrz/