• 14 września 2020

Ochrona ptaków przed kolizjami zyskuje coraz większe wsparcie branży budowlanej i naukowej

Ochrona ptaków przed kolizjami zyskuje coraz większe wsparcie branży budowlanej i naukowej

Ochrona ptaków przed kolizjami zyskuje coraz większe wsparcie branży budowlanej i naukowej 1001 568 PLGBC

Materiał Partnera

W sierpniu Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” ogłosiła laureatów konkursu na grant finansowy z programu „Fabryka pomysłów”. Wśród zwycięskich podmiotów (łącznie 5 organizacji pozarządowych i 4 placowki szkolne) znalazło się Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom. Ze środków grantowych Stowarzyszenie PTAcom zrealizuje projekt edukacyjny dedykowany dla młodzieży szkolnej i pracowników administracji publicznej na terenie województwa pomorskiego. W ramach projektu zorganizowanych zostanie łącznie 18 warsztatów, wszystkie poświęcone kolizjom ptaków, genezie tego problemu, sposobom jego identyfikowania i rozwiązywania. Jak mówi Dominika Sztuka-Arak, Prezes Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” w tym roku priorytetem Fundacji było wsparcie finansowe podmiotów dysponujących najlepszą wiedzą o potrzebach swoich sąsiadów i podopiecznych, ściśle związanych z wyzwaniami, przed jakimi postawiła świat pandemia COVID-19.

We wrześniu z kolei PTAcom podjęło współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Jak podkreślają obie strony, w planach są testy kolejnych produktów, badania oraz działania na rzecz zrównoważonego budownictwa, aby wspierać tę branżę wiedzą i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które będą przyjazne ludziom i ptakom, oraz, co bardzo ważne – opłacalne ekonomicznie.

Przypominamy, że Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego jest partnerem i patronem publikacji Ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami, dostępnej na stronie PLGBC, w której w przystępny sposób przedstawiony jest sam problem oraz przykładowe rozwiązania. Zaś ostatnio w ramach prac Komisji Legislacyjnej PLGBC, w której uczestniczy firma członkowska TACTUS, opracowywane są wskazówki dla działań sprzyjających ochronie ptaków, jakie mogą być podejmowane przez inwestorów i zarządców budynków i wspierane przez samorządy miejskie.

Skip to content