• 28 lutego 2023

ODEA Park w Gdańsku z precertyfikatem ZIELONY DOM

ODEA Park w Gdańsku z precertyfikatem ZIELONY DOM

ODEA Park w Gdańsku z precertyfikatem ZIELONY DOM 1024 683 PLGBC

W lutym 2023 r. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przyznało precertyfikat ZIELONY DOM dla inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej ODEA Park w Gdańsku, realizowanej przez Yareal Polska. Jest to pierwszy budynek wielorodzinny objęty procedurą precertyfikacyjną w tym systemie, który po zakończonym procesie inwestycyjnym może otrzymać certyfikat ZIELONY DOM. Proces precertyfikacji inwestycji prowadzony jest pilotażowo w ramach projektu SMARTER Finance for Families.

W ramach precertyfikacji ZIELONY DOM, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC poddało ocenie projektowej realizowane przez Yareal Polska w Gdańsku osiedle ODEA Park . Inwestycja obejmuje 120 apartamentów w 5 budynkach o łącznej powierzchni mieszkalnej ok. 7200 m2.

Architektem prowadzącym jest pracownia ARCH-DECO Sp. z o. o.

Proces precertyfikacji przeprowadziła Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

– Ogromnie cieszy nas przyznanie precertyfikatu ZIELONY DOM dla projektu ODEA Park w Gdańsku. Zrównoważonych budynków mieszkalnych jest w Polsce niewiele, więc mamy nadzieję, że ten dobry przykład będzie wyzwaniem dla innych inwestorów. Warto zaznaczyć, iż przyznanie certyfikatu ZIELONY DOM wiąże się ze spełnieniem szeregu kryteriów, które pozwalają ocenić inwestycję pod kątem zastosowania zrównoważonych rozwiązań. Ocenie poddaje się nie tylko sam budynek, ale również proces jego wznoszenia oraz zagospodarowanie terenu inwestycji. Weryfikujemy zastosowane w budynku rozwiązania zapewniające wysoką efektywność energetyczną i przyczyniające się do niskich kosztów eksploatacyjnych. Oceniamy rozwiązania odpowiedzialne za komfort mieszkańców, zarówno cieplny jaki i akustyczy. Premiujemy zaprojektowanie skutecznego i efektywnego systemu wentylacyjnego, który zapewni odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego. Zestaw kryteriów w certyfikacie ZIELONY DOM obejmuje także zastosowanie mikroretencji na terenie inwestycji, wykorzystanie wody deszczowej, zdrowe i ekologiczne materiały budowlane potwierdzone przez deklaracje EPD, zagospodarowanie odpadów w trakcie budowy, wykorzystanie odnawialanych źródeł energii oraz przyjazne, zielone, bioróżnorodne zagospodarowanie terenu inwestycji i wiele innych podkreśla Dorota Bartosz,  Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa w PLGBC.

W kolejnym etapie, rozpoczęty proces certyfikacji będzie monitorowany przez audytora w całym okresie realizacji inwestycji. Weryfikowane będą przyjęte założenia projektowe i rozwiązania deklarowane przez inwestora. Następnie zakończony projekt inwestycyjny zostanie ponownie poddany ocenie przez PLGBC pod kątem wdrożonych rozwiązań.

– Certyfikacja nowych osiedli i budynków to dla dewelopera precyzyjny kompas, wskazujący kierunek podnoszenia standardów zrównoważonego budownictwa. Dzięki niej jednoznacznie określamy te cechy inwestycji, które już na etapie projektu, a potem w trakcie budowy i eksploatacji, znacząco przewyższają wymagania wynikające z przepisów i praktyk rynkowych. Tak właśnie podchodzimy do naszej realizowanej obecnie inwestycji Yareal w Gdańsku, czyli kameralnego kompleksu apartamentowego ODEA Park. Dla klientów dokonujących wyboru miejsca do zamieszkania i życia, kluczowa jest jakość, na którą składają się zarówno lokalizacja, jej otoczenie, efektywność energetyczna, a także zrównoważony charakter całego projektu. Proces certyfikacji w systemie ZIELONY DOM ułatwia podnoszenie standardów, choć jednocześnie jest dla dewelopera dobrowolnym samoograniczeniem, wymuszającym większe starania i nakłady na każdym etapie tworzenia i realizacji projektu. ODEA Park jest w tym kontekście podwójnie wyjątkowy, ponieważ certyfikujemy go w aż dwóch wymagających systemach zielonego budownictwa, przy czym w systemie ZIELONY DOM certyfikujemy naszą inwestycję po raz pierwszy w historii firmy. Drugim systemem jest międzynarodowy BREEAM – mówi Katarzyna Rauber, Dyrektor Regionu Yareal Trójmiasto.

Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi.

Więcej informacji o certyfikacie ZIELONY DOM:
https://zielonydom.plgbc.org.pl/

Skip to content