• 17 czerwca 2020

Odporność na zmiany klimatu na gęsto zaludnionych obszarach miejskich

Odporność na zmiany klimatu na gęsto zaludnionych obszarach miejskich

Odporność na zmiany klimatu na gęsto zaludnionych obszarach miejskich 1024 538 PLGBC

Materiał Partnera

Czy zwiększając liczbę mieszkańców danego obszaru miejskiego, liczbę miejsc pracy oraz terenów zielonych o 100% jesteśmy w stanie poprawić warunki życia i jeszcze bardziej uodpornić się na zmiany klimatu?

Najnowszy raport Urban Insight firmy Sweco: Neighborhoods of Tomorrow. Designing for climate resilience in dense urban areas, wsparty badanami i doświadczeniem firmy wskazuje, że zrównoważony i inteligentny rozwój wspierany przez ukierunkowane działania klimatyczne może rozstrzygnąć ten pozornie nierozwiązywalny problem.

Okazuje się, że dzięki lepszemu dostępowi do miejskich przestrzeni wspólnych i ich bardziej elastycznemu wyposażeniu, a także lepszemu wykorzystaniu technologii, telepracy i współdzielonej mobilności, zapotrzebowanie na przestrzeń, zarówno tę prywatną, jak i zawodową, możne być zmniejszone o 20%. Przestrzenie publiczne, takie jak parki miejskie, są podczas Covid-19 bardziej doceniane niż kiedykolwiek wcześniej. Można je rozszerzyć i przeprojektować w sposób, który minimalizowałby nieefektywny ruch samochodowy i miejsca parkingowe.

Jest to niezwykle istotne szczególnie w kontekście prognoz ONZ, która szacuje, że do 2050 roku dwie trzecie światowej populacji zamieszkiwać będzie w miejskich aglomeracjach. Ta szybka urbanizacja stawia przed nami nowe wyzwania, ale i daje duże możliwości.

Neighborhoods of Tomorrow. Designing for climate resilience in dense urban areas, jest drugim z serii raportów Urban Insight firmy Sweco na temat działań na rzecz klimatu. W raporcie nasi eksperci przedstawiają konkretne dane i fakty, które są potrzebne do planowania i projektowania bezpiecznych, zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu środowisk miejskich.

Wszystkie raporty Urban Insight dostępne są na stronie https://www.swecourbaninsight.com/