• 11 września 2021

Ogrody deszczowe w inwestycji Przy Bernardyńskiej w Warszawie

Ogrody deszczowe w inwestycji Przy Bernardyńskiej w Warszawie

Ogrody deszczowe w inwestycji Przy Bernardyńskiej w Warszawie 1024 318 PLGBC

Materiał partnera

Wysokie wymagania dla projektu terenów zielonych określone w pozwoleniu na budowę stały się wyzwaniem do wykreowania przestrzeni, która obok dobrej architektury była mocną stroną inwestycji przy Bernardyńskiej. Firma Malinowski Design miała możliwość aranżacji przestrzeni wyjątkowo bogatej w formę, a tym samym bardzo spójnej: brzeg jeziora w postaci promenady z licznymi elementami małej architektury, połączony systemem kładek i mostów z drugim, bardziej naturalnym brzegiem.

Na szczególną uwagę zasługuje tu stworzony sztuczny ekosystem bagienny, który pełni rolę odbiornika wód opadowych – urządzenia oczyszczającego, a jednocześnie regulatora systemu hydrologicznego. Projekt wpisuje się w krajobraz miejski jako nowy typ terenu zieleni. Uzyskano dzięki temu wyjątkowy efekt enklawy osadzonej w naturze nadwiślańskich lasów w środku tętniącego życiem miasta.

Decyzja o pozwoleniu na budowę zobowiązywała inwestora do następujących działań:

 • zagospodarowanie całości wód opadowych i roztopowych na terenie przedsięwzięcia,
 • wody opadowe i roztopowe z dachów i terenów utwardzonych powinny być odprowadzane poprzez zbiornik retencyjno-infiltracyjny do ziemi,
 • wody opadowe i roztopowe z wpustów i odwodnień liniowych balkonów, tarasów i logii oraz stropów garaży i chodników powinny być odprowadzane na tereny zielone,
 • rzut awaryjny wody ma być poza teren działki do kanału,
 • ilość odprowadzanych wód nie mogła być większa niż 2,51/s, a odprowadzenie wód należy wstrzymać podczas wysokich stanów wody w kanale

Inwestycja znajduje się w sąsiedztwie rezerwatu przyrodniczego Jeziorko Czerniakowskie oraz kanału na granicy nieruchomości. Obiekt został zaprojektowany z myślą o mieszkańcach osiedla jako teren rekreacji i wypoczynku. Najważniejszymi urządzeniami zastosowanymi w projekcie były:

 • duży staw ze strefą filtracyjną o pow. 3 500 mkw., której zadaniem jest utrzymanie dobrej jakości wody w zbiorniku,
 • filtr dachowy pow. 5 500 mkw. jako zasilenie głównego zbiornika, strefa infiltracyjna z kanałem spławnym o pow. 1 500 mkw. Filtracja wód opadowych na porośniętych nieckach infiltracyjnych to najlepszy i najtańszy sposób na oczyszczanie wód. Ze względu na swoją wydajność jest stosowany np. na terenie ujęć wód podziemnych, gdzie nie są dozwolone drenaże rozłączające lub studzienki chłonne.
 • trzy kaskady o łącznej powierzchni ponad 6oo mkw. pełniące funkcje napowietrzania wody i ozdobną. Aby system mógł funkcjonować prawidłowo, dodatkowo wyposażono go w system pomp umieszczonych w trzech komorach pompowni i pięć komór filtracyjnych rozmieszczonych pod 20-metrową promenadą.

Schemat działania systemu:

 • Filtry dachowe zbierają wodę z deszczu, podczyszczają i zrzucają bezpośrednio do zbiornika.
 • Woda z nawierzchni dróg jezdnych przez separator trafia do kanału spławnego, a stamtąd do strefy infiltracyjnej.
 • Obieg wody w zbiorniku ma za zadanie przeprowadzenie wody przez złoże biologiczne (strefa filtracyjna). Woda pobierana jest przez skimery (zbieracze powierzchniowe), za pomocą pomp tłoczona do filtracyjnej strefy bagiennej, gdzie jest uzdatniana za pomocy filtrów zbudowanych z warstw złoża oraz roślin, a następnie przefiltrowana trafia do głównego zbiornika.
 • Ze zbiornika pobierana jest również woda na kaskady.
 • Woda napowietrzona z kaskad powraca do zbiornika.
 • Nadmiar wody ze zbiornika oddawany jest, poprzez odpływy denne, do studzienki zbiorczej, z której następnie na regulowanym wypływie wypływa do nieuszczelnionej niecki infiltracyjnej, a tam do gruntu.
Skip to content