• 16 stycznia 2023

Panattoni BTS z Dekpol Budownictwo wspierają schronisko dla zwierząt

Panattoni BTS z Dekpol Budownictwo wspierają schronisko dla zwierząt

Panattoni BTS z Dekpol Budownictwo wspierają schronisko dla zwierząt 1024 420 PLGBC

Materiał partnera

Oddział Panattoni BTS rozpoczyna długoterminową akcję pomocy schroniskom dla bezdomnych zwierząt. W lokalizacjach, w których realizowane są inwestycje szyte na miarę, zespół we współpracy z klientami i generalnymi wykonawcami będzie wspierać najbardziej potrzebujące placówki zapewniające azyl poszkodowanym zwierzętom. Pilotażowy projekt objął schronisko OTOZ Animals w Tczewie, gdzie deweloper obecnie rozbudowuje kompleks dla firmy Flex, a generalnym wykonawcą jest Dekpol Budownictwo.

W Polsce funkcjonuje obecnie około 230 schronisk dla zwierząt. Większość z nich prowadzona jest przez gminy, część przez firmy i organizacje ochrony zwierząt. Według danych z raportu Głównego Inspektoratu Weterynarii w 2020 roku w schroniskach przebywały 92 242 psy oraz 32 507 kotów. Tworzenie schronisk to jedna z podstawowych form pomocy bezdomnym zwierzętom domowym – w tych placówkach porzucone czworonogi znajdują nie tylko bezpieczne schronienie, ale też kompleksową pomoc medyczną i behawioralną. Schroniska nie są docelowym domem, przede wszystkim mają dawać szansę na adopcję i nowe, lepsze życie dla skrzywdzonych przez los zwierząt. Choć w większości przypadków podstawowe potrzeby bytowe są zaspokojone, to wiele placówek wymaga bardzo poważnego wsparcia, by móc należycie wypełniać swoją niezwykle ważną misję.

Na los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny Panattoni BTS. Z inicjatywy zespołu, który na co dzień zajmuje się realizacją szytych na miarę powierzchni przemysłowych, powołany został program, w ramach którego pomoc uzyskają schroniska zlokalizowane w pobliżu danej inwestycji. Zaangażowanie klientów i generalnych wykonawców pozwoli na zebranie środków, a także da możliwości techniczne do realizacji działań budowlanych czy remontowych.

Adopcja to nie jedyna forma pomocy bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym zwierzętom. Realizując projekty w całej Polsce możemy również pomagać na miejscu, tam, gdzie zwierzęta tej pomocy potrzebują. W pierwszej kolejności przeprowadzamy wizję lokalną. Staramy się wyszukiwać mniejsze organizacje, które często są słabiej lub w ogóle nie są dotowane i nie mają dostępu do regularnej pomocy jak większe schroniska. Konsultacje z opiekunami takich placówek pozwalają określić najpilniejsze potrzeby, ocenić nasze możliwości działania. Następnie przygotowywany jest plan realizacji – mówi Karolina Kukulska, BTS Marketing Manager z Panattoni.

W przypadku schroniska w Tczewie, w trakcie wizji lokalnej okazało się, że stare zadaszenie jest w złym stanie i już nie spełnia swojej funkcji, wymaga natychmiastowego remontu. Dzięki świetnej, otwartej współpracy z generalnym wykonawcą – firmą Dekpol Budownictwo – udało się zrobić projekt, zakupić materiały i sprawnie przeprowadzić prace budowlane, dzięki czemu już przed świętami schronisko dysponowało zupełnie nowym zadaszeniem – dodaje Tomasz Harasimowicz, BTS Project Manager, Panattoni.

Remont tczewskiego schroniska zrealizowała pro bono firma Dekpol Budownictwo, która wraz z Panattoni wspólnie sfinansowała przedsięwzięcie. Oprócz prac budowlanych, OTOZ Animals w Tczewie uzyskało wsparcie również w postaci zakupów zrealizowanych przez Panattoni, Dekpol Budownictwo i Flex. Najpotrzebniejsze produkty na kwotę ponad 1 000 euro zostały przekazane bezpośrednio do dyspozycji placówki.

Gdy zespół Panattoni BTS zaproponował nam wspólne działanie na rzecz lokalnego schroniska, nie wahaliśmy się ani chwili. Jedną z głównych wartości naszej firmy jest odpowiedzialność i cieszę się, że mogliśmy przyczynić się do realizacji tego szczytnego celu, tym razem wspierając czworonożnych potrzebujących. To nie pierwsze nasze działania na rzecz społeczności w Tczewie i zapewne nie ostatnie w naszym województwie. Dziękuję pracownikom, którzy zaangażowali się w akcję. Jestem przekonany, że razem zdziałamy jeszcze wiele dobrego m.in. dla bezdomnych zwierząt. – mówi Michał Skowron, Prezes Dekpol Budownictwo.

Co ważne, plan pomocy schroniskom dla zwierząt realizowany przez Panattoni BTS ma charakter długofalowy i będzie obejmował kolejne inwestycje. Najbliższe działania pomocowe przeprowadzone będą w schronisku w Boguchwale pod Rzeszowem, gdzie wykonane będą nowe chodniki z kostki brukowej, bramki wejściowe, nowy boks a także niwelacja i humusowanie terenu. Panattoni BTS przygotowuje się także do rozpoczęcia prac na rzecz schroniska w Żarach, w styczniu przeprowadzona będzie również wizja lokalna, która pozwoli zidentyfikować potrzeby schroniska w Korabiewicach.

Za każdym projektem deweloperskim, który tworzymy, stoją ludzie – ich pasja, zaangażowanie i doświadczenie. Jestem dumny, że w tym przypadku, obok działań biznesowych, zapał i wrażliwość zespołu doprowadziły do stworzenia długofalowego planu pomocy dla schronisk w lokalizacjach, w których powstają nasze obiekty BTS – mówi Marek Foryński, BTS Managing Director, Panattoni.

Skip to content