SMARTER - Finanse dla rodzin

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jako jedyna organizacja z Polski,  dołączyło do projektu unijnego SMARTER – FINANSE DLA RODZIN. Celem projektu jest poprawa warunków życia obywateli Europy poprzez otwarcie nowych możliwości dla sektora finansowego i budowlanego w celu tworzenia zielonych domów. To część programu Horizon 2020 dla wdrożenia praktycznych programów “Zielone domy i hipoteki” w 12 krajach europejskich, w tym w Polsce. Projekt obejmuje udział i współpracę 17 organizacji specjalizujących się w dziedzinie budownictwa ekologicznego, zielonej energii i badań. 

Zielone finansowanie jest ważnym i rozwijającym się trendem, polegającym na zwiększaniu inwestycji w projekty środowiskowo i społecznie odpowiedzialne, przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka finansowego dla pożyczkobiorców. Koncepcja ta stwarza ogromną szansę na poprawę w kwestiach zdrowia i środowiska, jakości, komfortu i opłacalności finansowej nowych i istniejących zasobów mieszkaniowych Europy.

– Projekt SMARTER – Finanse dla rodzin jest częścią projektu Horizon 2020, mającym na celu wdrożenie praktycznych programów “Zielone domy i hipoteki” w 12 krajach europejskich, w tym w Polsce. Projekt obejmuje współpracę i udział 17 organizacji specjalizujących się w dziedzinie budownictwa ekologicznego, zielonej energii i badań. Jedną z organizacji jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC – podkreśla Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający PLGBC.

Projekt wykorzystuje kompleksowe certyfikaty zielonych domów do oceny i uznania najlepiej funkcjonujących projektów mieszkaniowych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa. Wyniki modelowania finansowego i technicznego dowiodły, że inwestowanie w efektywność energetyczną i inne ekologiczne cechy budynków mieszkalnych:

  • podnosi jakość mieszkań,
  • obniża całkowity miesięczny koszt posiadania dla właściciela domu,
  • podwyższa ceny sprzedaży dla dewelopera/inwestora,
  • istotnie zmniejsza ryzyko finansowe dla banku oferującego kredyt hipoteczny.

Istniejący program obejmuje ponad 25 projektów reprezentujących 6 000 jednostek mieszkalnych certyfikowanych lub będących w trakcie realizacji.

– Poprzez projekt SMARTER – Finanse dla rodzin, proponujemy innowacyjne i systemowe rozwiązanie problemu. Stwarzamy znaczące możliwości dla sektora finansowego i budowlanego, aby zapewnić obywatelom Europy możliwość bardziej ekologicznego życia – wyjaśnia Steven Borncamp, Dyrektor Projektu SMARTER – Finanse dla rodzin.

Projekt skierowany jest do deweloperów mieszkaniowych, instytucji finansowych oferujących kredyty hipoteczne, inwestorów instytucjonalnych oraz firm oferujących usługi, produkty, materiały, technologie i inne rozwiązania, które przyczyniają się do budowy i obsługi najbardziej zielonych, energooszczędnych nieruchomości mieszkalnych.