• 6 listopada 2020

Pierwsi audytorzy certyfikatu Zielony Dom

Pierwsi audytorzy certyfikatu Zielony Dom

Pierwsi audytorzy certyfikatu Zielony Dom 1024 449 PLGBC

Akredytowanym Audytorem Certyfikacji Zielony Dom jest osoba z uprawnieniami do certyfikacji budynku w systemie Zielony Dom. Uprawnienia nabywa się poprzez pozytywne zdanie egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą (PLGBC).

Pierwsi Akredytowani Audytorzy Certyfikacji Zielony Dom skierowanej dla budownictwa mieszkaniowego:

  • Katarzyna Bednarczyk-Kozłowska.
  • Katarzyna Czyżewska,
  • Joanna Garnczarska,
  • Małgorzata Mirota-Karp,
  • Błażej Szymczyński,
  • Anna Pawłowska.

Audytor odpowiedzialny jest za inicjowanie, raportowanie oraz wdrażanie wymagań systemu podczas całego procesu certyfikacji inwestycji. Jest on bezpośrednio odpowiedzialny za wypełnienie wymagań poszczególnych kredytów oraz optymalizację dostępnych rozwiązań dla osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu certyfikacji.

Audytor jest w stałym kontakcie z jednostką certyfikującą oraz odpowiada za terminowość, jak i rzetelność raportowania postępów procesu certyfikacji.

Certyfikat Zielony Dom to pierwszy polski wielokryterialny system dla budownictwa mieszkaniowego. Wyróżnia inwestycje o wysokiej jakości ekologicznej i jednocześnie efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania. Stanowi duży krok w transformacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Więcej o certyfikacie Zielony Dom:  https://plgbc.org.pl/certyfikacja-zielony-dom/
Lista Akredytowanych Audytorów Certyfikatu Zielony Dom: https://plgbc.org.pl/lista-akredytowanych-audytorow-certyfikatu-zielony-dom/