• 21 czerwca 2021

PLGBC dołączyło do inicjatywy Manifest Klimatyczny

PLGBC dołączyło do inicjatywy Manifest Klimatyczny

PLGBC dołączyło do inicjatywy Manifest Klimatyczny 381 381 PLGBC

Działania Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC popierane są przez Manifest Klimatyczny. Inicjatywa pod hasłem Wszystko w Twoich rękach, realizowana jest przez ekspertów, którzy na co dzień zajmują się problematyką środowiskową.

Manifest Klimatyczny: Wszystko w Twoich rękach jest głosem naukowców, przedsiębiorców i ekspertów skierowanym zarówno do obywateli, jak i do samorządów oraz odpowiedzialnych polityków polskich.

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC wpisuje się w charakter inicjatywy, dlatego organizacja poparła akcję. Publikacja wskazuje, że podstawą zdrowia i bezpieczeństwa przyszłych pokoleń jest: czysta woda, czyste powietrze i czysta ziemia, a następnie przedstawia konkretne działania, jakie powinny być podjęte przez każdego.

W ramach Manifestu prowadzone są dodatkowe aktywności takie jak Deklaracja biznesu na rzecz adaptacji do zmian klimatu skierowana do przedsiębiorców czy Mapa retencji, do której każdy może zgłosić zbiorniki, stawy czy oczka wodne, które nie powstają przez przegradzanie rzeki i strumieni.

Wśród organizacji, inicjatyw oraz akcji ekologicznych, których działania popierane są przez Manifest znalazły się: Greenpeace, Fundacja WWF Polska, Nauka o klimacie, 20 stopni dla klimatu, Liga Ochrony Przyrody i wiele innych.

Manifest przygotowali i wprowadzają w życie eksperci: Jacek Zalewski, Marcin Chełkowski, Andrzej Staniszewski. Projekt koordynuje Wojciech Falkowski. Więcej informacji znajduje się na stronie inicjatywy: https://manifestklimatyczny.pl/.