• 5 stycznia 2022

PLGBC dołączyło do międzynarodowego projektu Retrofit Hub

PLGBC dołączyło do międzynarodowego projektu Retrofit Hub

PLGBC dołączyło do międzynarodowego projektu Retrofit Hub 1024 589 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC dołączyło do międzynarodowego projektu RetrofitHUB. Projekt adresowany jest do zarządców nieruchomości, a jego celem jest opracowanie narzędzi poszerzających wiedzę o prowadzeniu modernizacji budynków w najbardziej efektywny sposób. Projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI), finansowanej przez niemieckie federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU), a operatorem programu jest Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. W projekcie RetrofitHUB udział biorą również siostrzane organizacje z Chorwacji (CroatiaGBC) i Węgier (HungaryGBC).

W ramach EUKI finansowane są projekty z zakresu ochrony klimatu na terenie całej Unii Europejskiej. Główne cele tych projektów to intensyfikacja dialogu ponad granicami oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w obrębie UE. Składająca się z realizatorów i partnerów projektu społeczność EUKI wprowadza w życie założenia porozumienia paryskiego i przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ostatnich latach nastąpił duży wzrost liczby modernizacji w sektorze budowlanym, co wynika w dużej mierze z unijnej polityki, która ukierunkowana jest na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze budowalnym, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej energochłonnych zasobów.

Projekt RetrofitHUB idealnie wpisuje się w realizację tych założeń, poprzez dostarczenie niezbędnej, rzetelnej wiedzy dotyczącej efektywnej modernizacji energetycznej i angażowanie do współpracy kluczowych grup interesariuszy: zarządców, najemców, przedstawicieli władz lokalnych, czy ekspertów.

– Na polskie zasoby budowlane składa się 14,2 mln budynków, wśród których budynki mieszkalne stanowią prawie 44%. O ile budynki oddawane do użytku po roku 2000 cechuje relatywnie wysoka efektywność energetyczna, to starsze zasoby budowlane charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na energię (aż 42% budynków mieszkalnych w naszym kraju powstało przed rokiem 1971). Szacuje się, że do roku 2012 zaledwie połowa z nich została poddana termomodernizacji, a część z nich nie spełnia aktualnych wymagań dotyczących efektywności energetycznej. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych najnowsze badania ankietowe wskazują, że po 2020 roku 30% z nich będzie wymagało pilnej termomodernizacji. Projekty takie jak RetrofitHUB są idealną odpowiedzią na to wyzwanie, dostarczając wiedzę i narzędzia niezbędne do podniesienia świadomości właścicieli budynków i ich zarządców, dzięki czemu modernizacja będzie możliwa – mówi Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca PLGBC.

W ramach projektu opracowane i przeprowadzone zostaną szkolenia dla podmiotów zarządzających nieruchomościami, dotyczące właściwej realizacji inicjatyw modernizacyjnych. Powstaną także podręcznik oraz platforma internetowa, stanowiące kompendium wiedzy o efektywnej realizacji modernizacji, z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

Projekt RetrofitHUB rozpoczął się we wrześniu 2021 r. i potrwa do stycznia 2024 r.

Skip to content