• 16 maja 2019

PLGBC dołączyło do projektu SMARTER Finance for Families

PLGBC dołączyło do projektu SMARTER Finance for Families

PLGBC dołączyło do projektu SMARTER Finance for Families 1024 437 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jako jedyna organizacja z Polski, dołączyło do projektu unijnego SMARTER Finance for Families. Celem projektu jest wdrożenie w 12 krajach partnerskich programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, który przyczyni się do poprawy zdrowia, komfortu i dobrobytu obywateli Europy. Projekt jest częścią programu ramowego UE Horyzont 2020 i obejmuje współpracę 17 organizacji specjalizujących się w dziedzinie budownictwa ekologicznego, zielonej energii i badań.

Zielone finansowanie jest ważnym i rozwijającym się trendem, polegającym na zwiększaniu inwestycji w projekty środowiskowo i społecznie odpowiedzialne, przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka finansowego dla pożyczkobiorców. Koncepcja ta stwarza ogromną szansę na poprawę w kwestiach zdrowia i środowiska, jakości, komfortu i opłacalności finansowej nowych i istniejących zasobów mieszkaniowych Europy.

W ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka wdrażanego w 12 krajach partnerskich połączone zostaną dwa elementy: zrównoważone certyfikowane domy oraz preferencyjne kredyty hipoteczne dla ich nabywców. Wyniki modelowania finansowego pokazały, że inwestowanie w efektywność energetyczną i inne ekologiczne cechy budynków mieszkalnych:

  • podnosi ich jakość,
  • obniża całkowity miesięczny koszt posiadania dla właściciela domu,
  • podnosi ich wartość rynkową,
  • istotnie zmniejsza ryzyko finansowe dla banku oferującego kredyt hipoteczny na zakup takiej nieruchomości.

Funkcjonujący dotychczas w Rumunii program objął ponad 25 projektów reprezentujących 6 000 jednostek mieszkalnych certyfikowanych zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji.

Poprzez projekt SMARTER Finance for Families, proponujemy innowacyjne i systemowe rozwiązanie problemu. Stwarzamy znaczące możliwości dla sektora finansowego i budowlanego, aby zapewnić obywatelom Europy możliwość bardziej ekologicznego życia – wyjaśnia Steven Borncamp, Dyrektor Projektu SMARTER Finance for Families.

Projekt skierowany jest do inwestorów i deweloperów mieszkaniowych, instytucji finansowych oferujących kredyty hipoteczne oraz firm oferujących usługi, produkty, materiały, technologie i inne rozwiązania, które przyczyniają się do budowy zrównoważonych, energooszczędnych domów.

Oficjalne otwarcie Programu SMARTER Finance for Families odbędzie się 20 maja br. o godz. 16.15 w Brukseli. Prezentacja odbędzie się w języku angielskim. W spotkaniu można uczestniczyć osobiście lub dołączyć do webinarium.

Zarejestrować się można wysyłając e-mail na adres info@rogbc.org.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, organizację i rolę w sektorze zielonego budownictwa lub finansowym (jeśli taka istnieje). Prosimy o wskazanie sposobu uczestnictwa (osobiście lub on-line).

Zachęcamy przedstawicieli władz krajowych i lokalnych oraz stowarzyszeń promujących środowisko naturalne, efektywność energetyczną i poprawę warunków mieszkaniowych do włączenia się w dyskusję na temat tego, w jaki sposób program ten może poprawić standardy budowlane. Jest to istotne zarówno dla osób z krajów uczestniczących w projekcie, jak i dla innych zainteresowanych wprowadzeniem tej inicjatywy na swój rynek krajowy.

Zagadnienia:

  • Powitanie
  • Status zielonych finansów dla budynków mieszkalnych
  • Koncepcja zielonych domów i zielonych kredytów hipotecznych oraz zapotrzebowanie ze strony konsumentów
  • SMARTER Finance for Families – podejście i cele
  • W jaki sposób społeczność biznesowa i inni interesariusze mogą się zaangażować i odnieść korzyści?
  • Kolejne kroki i chronologia działań.
Skip to content