Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jako jedyna organizacja z Polski, dołączyło do projektu unijnego SMARTER – FINANSE DLA RODZIN. Celem projektu jest poprawa warunków życia obywateli Europy poprzez otwarcie nowych możliwości dla sektora finansowego i budowlanego w celu tworzenia zielonych domów. To część programu Horizon 2020 dla wdrożenia praktycznych programów “Zielone domy i hipoteki” w 12 krajach europejskich, w tym w Polsce. Projekt obejmuje udział i współpracę 17 organizacji specjalizujących się w dziedzinie budownictwa ekologicznego, zielonej energii i badań. 

Zielone finansowanie jest ważnym i rozwijającym się trendem, polegającym na zwiększaniu inwestycji w projekty środowiskowo i społecznie odpowiedzialne, przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka finansowego dla pożyczkobiorców. Koncepcja ta stwarza ogromną szansę na poprawę w kwestiach zdrowia i środowiska, jakości, komfortu i opłacalności finansowej nowych i istniejących zasobów mieszkaniowych Europy.

– Projekt SMARTER – Finanse dla rodzin jest częścią projektu Horizon 2020, mającym na celu wdrożenie praktycznych programów “Zielone domy i hipoteki” w 12 krajach europejskich, w tym w Polsce. Projekt obejmuje współpracę i udział 17 organizacji specjalizujących się w dziedzinie budownictwa ekologicznego, zielonej energii i badań. Jedną z organizacji jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC – podkreśla Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający PLGBC.

Projekt wykorzystuje kompleksowe certyfikaty zielonych domów do oceny i uznania najlepiej funkcjonujących projektów mieszkaniowych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa. Wyniki modelowania finansowego i technicznego dowiodły, że inwestowanie w efektywność energetyczną i inne ekologiczne cechy budynków mieszkalnych:

  • podnosi jakość mieszkań,
  • obniża całkowity miesięczny koszt posiadania dla właściciela domu,
  • podwyższa ceny sprzedaży dla dewelopera/inwestora,
  • istotnie zmniejsza ryzyko finansowe dla banku oferującego kredyt hipoteczny.

Istniejący program obejmuje ponad 25 projektów reprezentujących 6 000 jednostek mieszkalnych certyfikowanych lub będących w trakcie realizacji.

– Poprzez projekt SMARTER – Finanse dla rodzin, proponujemy innowacyjne i systemowe rozwiązanie problemu. Stwarzamy znaczące możliwości dla sektora finansowego i budowlanego, aby zapewnić obywatelom Europy możliwość bardziej ekologicznego życia – wyjaśnia Steven Borncamp, Dyrektor Projektu SMARTER – Finanse dla rodzin.

Projekt skierowany jest do deweloperów mieszkaniowych, instytucji finansowych oferujących kredyty hipoteczne, inwestorów instytucjonalnych oraz firm oferujących usługi, produkty, materiały, technologie i inne rozwiązania, które przyczyniają się do budowy i obsługi najbardziej zielonych, energooszczędnych nieruchomości mieszkalnych.

Oficjalne otwarcie Programu SMARTER – Finansowanie dla rodzin odbędzie się 20 maja br. o godz. 16.15 w Brukseli. Prezentacja odbędzie się w języku angielskim. W spotkaniu można uczestniczyć osobiście lub dołączyć do webinarium. 

Prosimy o rejestrację wysyłając e-mail na adres info@rogbc.org.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, organizację i rolę w zielonym budownictwie lub przemyśle finansowym (jeśli taka istnieje). Prosimy o wskazanie sposobu uczestnictwa (osobiście lub on-line).

Zachęcamy przedstawicieli władz krajowych i lokalnych oraz stowarzyszeń promujących środowisko naturalne, efektywność energetyczną i poprawę warunków mieszkaniowych do włączenia się w dyskusję na temat tego, w jaki sposób program ten ułatwi poprawę standardów budowlanych. Jest to istotne zarówno dla osób z krajów uczestniczących w projekcie, jak i dla innych zainteresowanych wprowadzeniem tej inicjatywy na swój rynek krajowy.

Zagadnienia:

  • Powitanie,
  • Status „Zielonych Finansów dla budynków mieszkalnych,
  • Koncepcja „Zielonych domów” i „Zielonych Kredytów Hipotecznych” i zapotrzebowanie ze strony obywateli,
  • SMARTER Finance for Families – podejście i cele,
  • W jaki sposób społeczność biznesowa i inni interesariusze mogą się zaangażować i odnieść korzyści?
  • Kolejne kroki i chronologia działań.

O szczegółach projektu SMARTER – Finanse dla rodzin będziemy informować na bieżąco na www.plgbc.org.pl

Podobne informacje