• 3 kwietnia 2023

PLGBC ogłosiło przetarg na organizację konferencji

PLGBC ogłosiło przetarg na organizację konferencji

PLGBC ogłosiło przetarg na organizację konferencji 1024 683 PLGBC

W związku z organizacją konferencji dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym w budownictwie Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC ogłosiło przetarg. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu CIRCON – Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych.

Przedmiotem przetargu jest kompleksowa realizacja jednodniowej konferencji dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym w budownictwie. Miejsce konferencji – Warszawa, termin konferencji – 06.10.2023 r. Oferenci zobowiązani są do spełnienia określonych kryteriów, które zostały szczegółowo opisane w zapytaniu nr 2023-48042-145858 w serwisie Baza Konkurencyjności.

Zachęcamy podmioty zajmujące się kompleksową organizacją wydarzeń do zgłaszania się pod adresem mailowym: ajurczak@plgbc.org.pl lub za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Projekt CIRCON: Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych korzysta z dofinansowania o wartości 361 422 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym.

Skip to content