20 lutego br. w Warszawie odbędzie się jubileuszowa 10. edycja konferencji “Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Zwieńczeniem wydarzenia będzie Gala rozdania statuetek “Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w branży. PLGBC objęło Patronat Honorowy nad konferencją. Rafał Schurma, Prezydent PLGBC, dołączył do grona Jury konkursu.

Konferencja od 10 lat cieszy się uznaniem środowiska branżowego. Jubileuszowa edycja będzie okazją do dyskusji na takie tematy, jak: wpływ digitalizacji na sektor budownictwa, dynamika rozwoju inwestycji w infrastrukturze drogowej i kolejowej, nowe technologie w służbie budownictwa oraz wizja miast przyszłości. Przewidziano także podsumowanie 2018 roku w infrastrukturze i budownictwie, w tym efekty współpracy sektora publicznego i prywatnego.

Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia statuetek “Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”. Grono autorytetów sektora skupione w Kapitule Konkursowej wyłoni laureatów i wyróżni podmioty, które poprzez swoje innowacyjne działania i stanowczą realizację obranej strategii zostały liderami w danej kategorii.

Jednym z Członków Kapituły Konkursowej jest Rafał Schurma, Prezydent PLGBC.

Organizatorem wydarzenia jest Executive Club, organizacja zrzeszająca przedstawicieli top managementu, reprezentujących polskie i międzynarodowe firmy.

Więcej informacji i zapisy na konferencję

Podobne informacje